En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 20 november 2012

Stipendium till Digitala tjänster-student

Vi vill passa på att säga stort grattis till Sara Lind som mottagit årets Swetsstipendium för kompetensutveckling vid SFIS (Svensk förening för informationsspecialisters) höstkonferens i Borås. Stipendiet ska utnyttjas till en resa till Nordamerika nästa sommar för att "studera inspirerande och innovativa lösningar från kulturvärlden där det fysiska och digitala rummet på olika sätt har kopplats ihop".

Sara jobbar som webbredaktör på Karolinska institutets bibliotek och är också student på Digitala tjänster-programmets femte termin. Hon planerar att utnyttja studiebesöken under resan till att samla in underlag som kan utnyttjas både för utveckling av tjänster på KI och till det kommande examensarbetet inom utbildningen.

Det finns också en intervju med Sara som beskriver Saras planer mer utförligt.

Grattis och lycka till, Sara!

torsdag 11 oktober 2012

Mötesplatskonferens 2012

Idag och imorgon är det Mötesplatskonferens på Högskolan i Borås, en chans för folk inom biblioteksområdet att träffas och utbyta erfarenheter oavsett vilken typ av bibliotek eller företag eller forskning man arbetar med.

I inledningsanförandet lyfte riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg upp flera av de frågor som vi arbetar med i Digitala tjänster-mastern som särskilt viktiga inför framtiden. En sådan är digitalisering - av kulturarv och av annat. Hon poängerade vikten av digitalisering för långsiktigt bevarande men såg det framför allt som ett sätt att göra materialet tillgängligt för många redan nu. Och tog upp att det är ett område där det behövs ytterligare kompetens.

Tillgänglighet och användarvänlighet är också viktigt när vi utvecklar kataloger och system, framhöll Gunilla. Och apropå kataloger så håller open linked data att dyka upp som ett av de stora samtalsämnena för biblioteken och riksbibliotekarierna i Europa och världen just nu. I en av kurserna i programmet samarbetar vi med just Kungl. biblioteket kring dessa frågor.

Roligt att höra att flera av de förhållningssätt som är centrala inom Digitala tjänster-programmet och de områden där vi erbjuder särskilda kurser upplevs som så aktuella för samtid och framtid på bibliotek! Många av kurserna finns också som valbara i masterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap.

Imorgon ser vi fram emot att fira BHS 40-årsjubileum med tidigare och nuvarande studenter!

tisdag 25 september 2012

Kvalitetsarbete i programmet

Intensiva diskussioner, kritiska ifrågasättanden och en del skratt och glada utrop blev det på Högskolan i Borås igår när ett tiotal yrkesverksamma som arbetar med digitala tjänster och ny teknik inom arkiv-, biblioteks-, musei- och kulturområdet träffade kurs- och programansvariga för att i workshopform diskutera hur Digitala tjänsterprogrammets kurser kan göras ännu bättre och hur kurserna tydligare kan ta upp frågor som rör arkiv- och museiverksamheter.

De olika valbara kurserna inom programmet fick förslag på intressanta exempel och projekt på gång inom kursens område. Den nya kursen i Interaktionsdesign presenterades. Det ledde till en uppmaning att den ska handla om hur man bygger tilltalande interaktions- och tjänstedesign för olika målgrupper, vilket ligger i linje med kursansvarigas intentioner. Olika metoder för studier av målgruppernas praktiker lyftes också fram som viktiga i kursen.

Ytterligare frågor som diskuterades berörde relationen mellan utbildning och praktisk yrkesutövning - hur kan vi bli ännu bättre på att hjälpa studenterna att förbereda sig för de praktiska uppgifter som möter på arbetsplatserna när man arbetar med att utveckla och implementera digitala tjänster i kultur- och informationsverksamheter? Delvis kopplat till detta var diskussionen om hur värdorganisationer, studenter och högskola kan samarbeta för att värdorganisationerna under så bra och genomtänkta former som möjligt ska kunna ta emot Digitala tjänster-studenter som genomför uppgifter i kursen Verksamhetsförlagt projektarbete. Givetvis går det aldrig att garantera att ett projekt eller en uppgift ska bli genomförd så som det var planerat för, men kursen erbjuder goda chanser för organisationer att få kompetent hjälp att genomföra ett spännande och avgränsat projekt som kanske annars inte hade påbörjats. Förslag på spännande sådana projekt dök upp under dagen och idéspånandet fortsatte under middagen. Ytterligare förslag tas gärna emot!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i workshopen!

torsdag 6 september 2012

Bilddigitalisering i Los Angeles

Idag bjuder vi på ett gästinlägg från en av studenterna på Digitala tjänster-programmet som startade hösten 2010.

Att jobba heltid och studera programmet Digitala tjänster är en utmaning, det vet nog de studenter som gör som jag. För att kunna få lite tid att fördjupa mig i en kurs som intresserade mig extra mycket valde jag att ta tjänstledigt i tre månader och åka till Los Angeles för att praktisera på ett botaniskt bibliotek i början av året. Att hitta praktikplatsen var inte särskilt svårt, jag mailade ett tiotal ställen i olika (engelskspråkiga) delar av världen, och fick till slut svar av bibliotekarien på Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden. Hon hade tidigare tagit emot praktikanter, mest från USA men blev såklart nyfiken då hon hörde att jag skulle åka ända från Sverige.

Kursen jag läste under denna termin var Bilddigitalisering av kulturarvet som syftar till att ge en förståelse över både kontext och teknik för digitaliserat material. På praktikplatsen hade jag fria händer att skapa en digital utställning, dock helt utan budget. Det fanns flera tillfällen då jag var tvungen att ta beslut och prioritera arbetssätt och processer, och jag är inte säker på att jag alltid valde rätt. Men jag lärde mig av misstagen!

Den digitala utställningen bestod huvudsakligen av att jag valde ut bildmaterial från bibliotekets rariteter utifrån ett tema. Jag hade som ambition att lyfta "ut" biblioteket i trädgården, att det fysiska (och inlåsta) materialet skulle bli en naturlig del av det "levande" materialet. Jag använde i huvudsak gratisverktyg på internet (Flickr, Google Maps) för att knyta ihop det fysiska och digitala. Om besökaren i trädgården har en smartphone kan de ta en virtuell vandring där de leds fram till växten i fråga (baserat på växternas GPS-koordinater), och kan då samtidigt titta på hur plantan illustrerades för 150–200 år sedan. Att botaniska illustrationer är väldigt vackra gör ju projektet lite mer gångbart.

Resultatet kan du se här - Treasures of the Rare Book Collection - Plants of Mediterranean Climate Areas. Om man är extra intresserad av hur jag lade upp projektet har jag laddat upp min rapport från kursen.

Är det då en bra idé att göra något liknande inom ramen av programmet Digitala tjänster? Även om du jobbar hel- eller deltid, eller är en heltidsstudent så tror jag att det är nyttigt att få tid att fokusera lite extra på studierna. Det håller dig motiverad att klara av kurserna, samtidigt som du skaffar arbetslivserfarenheter och nya kontakter i andra länder. Inledningsvis försökte jag hitta utbytesstudier i ett annat land, men det visade sig vara mycket svårt. En praktik som jag kombinerade med studier på distans från Sverige var definitivt en lösning som passade mig. Jag har definitivt fått mersmak, och tiden i Los Angeles har fått tankarna att samla sig kring ämnet för kommande uppsats. Min förhoppning är att även då kunna göra fältstudier/praktik utomlands.

Sara Lind

måndag 3 september 2012

Terminsstart

Idag startar vi en ny omgång av Digitala tjänster-programmet och vi vill passa på att hälsa alla studenter varmt välkomna, både ni som börjar programmet nu och ni som redan har läst några terminer! Vi har ett spännande år framför oss!

Programmet ges från och med i år på helfart och inleds med två kompletterande kurser: En fokuserar på sociala, mediehistoriska, politiska och juridiska aspekter på digitala medier och tjänster. Den andra kursen introducerar webbtekniker i form av XHTML, CSS, XML och databaser. Båda kurserna erbjuder en bas för kompetenser som kommer att användas i kommande kurser i programmet. Nästa vecka fördjupar vi oss ytterligare under träffen i Borås!

Välkomna till Borås då!

PS. Med anledning av bilden: någon snö finns inte i Borås ännu - här är fortfarande uteserveringarna väl frekventerade!

torsdag 9 augusti 2012

Dokument som förändrat världen

Det finns många intressanta exempel på hur enskilda dokument har påverkat samhällen och människor genom historien. Geoffrey Bowker och Susan Leigh Star beskrev i boken Sorting Things Out hur klassifikationssystem påverkar organisationer, människors biografi och arbetstrukturer. John Seely Brown och Paul Duguid pekar i "The Social Life of Documents" bland annat på hur människor kan skapa gemenskaper genom att ta del av ett gemensamt dokument - att dokument ofta har en social funktion och inte bara en informationsmässig sådan.

Liknande idéer ligger bakom en ny föreläsningsserie av Joe Janes vid the Information School på University of Washington och hans tidigare student Andrew Brink om "Documents that Changed the World". Här gör de nedslag i historien för att titta på viktiga dokument som har påverkat sin samtid och eftervärld. Ett gott exempel på hur spännande det blir när vi närmar oss dokument ur ett historiskt och socialt perspektiv för att berätta en historia. Föreläsningarna är c. 12 minuter långa och serien inleds med program om läkaren John Snows karta över kolerautbrott i London från 1854 och den påvliga bullan Inter gravissimas som 1582 introducerade den gregorianska kalendern. Inspirerande att lyssna på, om än kanske stundtals lite väl centrerad på det västerländska samhället.

Bild från Wikimedia Commons.

tisdag 7 augusti 2012

Läsande New York-bor

Underground New York Public Library är ett roligt och vackert konstprojekt som fångar och dokumenterar läsare i New Yorks tunnelbana i fotobloggform. Det är ett privat initiativ, inte kopplat till New York Public Library. Kanske kan det inspirera våra nya studenter? Tipstack till Linnéa Sjögren.

onsdag 1 augusti 2012

Besök i Wagga Wagga

Om man råkar befinna sig i Australien kan man som utbildare inom biblioteks- och informationsområdet med fördel passa på att besöka Wagga Wagga och Charles Sturt University (CSU). De håller i Australiens största bibliotekarie- och skolbibliotekarieutbildningar med över 1500 studenter som alla studerar på distans. När jag var där höll man som bäst på att förbereda för den inledande träff på några dagar som alla nya studenter kommer till. Detta är något som är relativt nyinfört eftersom man upplevde att studenterna behövde få ett sammanhang för sina studier, och att det inte räckte med onlineträffar för att åstadkomma detta.

Givetvis arbetar CSU också med sin lärplattform och med videokonferenssystem för att på olika vis hålla kontakten med sina studenter under de 4 till 6 år som halvfartsutbildningarna pågår. Deras arbetssätt tycks inte skilja sig så mycket från hur vi arbetar på Bibliotekshögskolan, förutom att vi lägger större vikt vid det fysiska mötet även på det som huvudsakligen är distansutbildningar. På Digitala tjänster-programmet, som från i höst går på helfart, så kommer vi att träffas ungefär två veckor varje termin. Det är intensiva veckor, men de tillåter både lärare och studenter att träffas för mer informella diskussioner och att också ägna oss åt workshoparbete som är svårt att återskapa virtuellt (se t.ex. beskrivningen från träffar i bilddigitaliseringskursen). De fysiska träffarna kommer vi att kombinera med träffar i ett videokonferenssystem och självklart också med skriftlig interaktion.

Borås har en central placering geografiskt i jämförelse med Wagga Wagga, och vintertid är kanske inte bästa tiden på året att göra ett besök (i någon av städerna), men jag charmades av apelsinträd som dignade av frukt i trädgårdarna och av besöket på universitetets vingård samt av det omtänksamma mottagandet.

Bilden är av floden Murrumbidgee som rinner genom Wagga Wagga. På sommaren går det att bada i den, men den är opålitlig - i mars orsakade den stora översvämningar i området.

torsdag 7 juni 2012

Bibliometri i vår och höst

Professor Blaise Cronin var på blixtbesök i Sverige härom veckan och passade på att besöka BHS för att prata om vetenskaplig publicering och utvecklingen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Han är i en god sits för att göra detta, eftersom han är en ledande forskare inom bibliometri och dessutom redaktör för en av de mest prestigefyllda tidskrifterna inom B&I, Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST).

Blaise Cronin var också keynote speaker på ett seminarium anordnat av Chalmers bibliotek och BHS. Tyvärr kunde jag inte delta för att få höra de intressanta inläggen om dagens utmaningar kring vetenskaplig publicering, men Stina Johansson har bloggat om det på Chalmers biblioteks blogg. Två intervjuer (1, 2) med Blaise Cronin finns också att läsa på Högskolan i Borås webbplats.

Dagens andra keynote var Gustaf Nelhans som forskar om scientometri/bibliometri och forskning inom ämnet Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Gustaf är även relativt ny lärare på BHS och kommer att hålla i bibliometrimomentet i kursen Vetenskaplig publicering I höst. Då utökar vi dessutom detta moment jämfört med tidigare år för att också inkludera lite hands-on laborationer i Web of Science.

tisdag 29 maj 2012


Under två dagar i slutet av maj workshoppade ett drygt 30-tal textutgivare och digitaliserare från de skandinaviska länderna om metadata, i Litteraturbankens lokaler i Göteborg. Flera representanter från bibliotek och arkiv, experter på bibliografi och metadata, deltog i workshoppen och kunde ge textutgivarna feedback på deras hantering och problem med metadata, indexering och databasarbete. Bland projekten märktes de digitala textutgåvorna av Topelius, Kierkegaard, Holberg, Ibsen samt den svenska Litteraturbanken - flera bland dessa projekt har representerats på olika sätt i masterprogrammets kurser. Bland representanter från biblioteks- och arkivvärlden märktes t.ex. Miriam Säfström, Kungliga Biblioteket, om Libris auktoritetsdatabas, öppna data och annat om metadatahantering - även Miriam har spelat en aktiv roll i skapandet och drivandet av masterprogrammet Digitala Tjänster.


Jag måste bara förmedla Miriam roliga citat (och bild): "bibliografiska standarder är som tandborstar, alla tycker de är en bra idé men ingen vill använda någon annans."