En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 11 oktober 2012

Mötesplatskonferens 2012

Idag och imorgon är det Mötesplatskonferens på Högskolan i Borås, en chans för folk inom biblioteksområdet att träffas och utbyta erfarenheter oavsett vilken typ av bibliotek eller företag eller forskning man arbetar med.

I inledningsanförandet lyfte riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg upp flera av de frågor som vi arbetar med i Digitala tjänster-mastern som särskilt viktiga inför framtiden. En sådan är digitalisering - av kulturarv och av annat. Hon poängerade vikten av digitalisering för långsiktigt bevarande men såg det framför allt som ett sätt att göra materialet tillgängligt för många redan nu. Och tog upp att det är ett område där det behövs ytterligare kompetens.

Tillgänglighet och användarvänlighet är också viktigt när vi utvecklar kataloger och system, framhöll Gunilla. Och apropå kataloger så håller open linked data att dyka upp som ett av de stora samtalsämnena för biblioteken och riksbibliotekarierna i Europa och världen just nu. I en av kurserna i programmet samarbetar vi med just Kungl. biblioteket kring dessa frågor.

Roligt att höra att flera av de förhållningssätt som är centrala inom Digitala tjänster-programmet och de områden där vi erbjuder särskilda kurser upplevs som så aktuella för samtid och framtid på bibliotek! Många av kurserna finns också som valbara i masterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap.

Imorgon ser vi fram emot att fira BHS 40-årsjubileum med tidigare och nuvarande studenter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar