En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 25 september 2012

Kvalitetsarbete i programmet

Intensiva diskussioner, kritiska ifrågasättanden och en del skratt och glada utrop blev det på Högskolan i Borås igår när ett tiotal yrkesverksamma som arbetar med digitala tjänster och ny teknik inom arkiv-, biblioteks-, musei- och kulturområdet träffade kurs- och programansvariga för att i workshopform diskutera hur Digitala tjänsterprogrammets kurser kan göras ännu bättre och hur kurserna tydligare kan ta upp frågor som rör arkiv- och museiverksamheter.

De olika valbara kurserna inom programmet fick förslag på intressanta exempel och projekt på gång inom kursens område. Den nya kursen i Interaktionsdesign presenterades. Det ledde till en uppmaning att den ska handla om hur man bygger tilltalande interaktions- och tjänstedesign för olika målgrupper, vilket ligger i linje med kursansvarigas intentioner. Olika metoder för studier av målgruppernas praktiker lyftes också fram som viktiga i kursen.

Ytterligare frågor som diskuterades berörde relationen mellan utbildning och praktisk yrkesutövning - hur kan vi bli ännu bättre på att hjälpa studenterna att förbereda sig för de praktiska uppgifter som möter på arbetsplatserna när man arbetar med att utveckla och implementera digitala tjänster i kultur- och informationsverksamheter? Delvis kopplat till detta var diskussionen om hur värdorganisationer, studenter och högskola kan samarbeta för att värdorganisationerna under så bra och genomtänkta former som möjligt ska kunna ta emot Digitala tjänster-studenter som genomför uppgifter i kursen Verksamhetsförlagt projektarbete. Givetvis går det aldrig att garantera att ett projekt eller en uppgift ska bli genomförd så som det var planerat för, men kursen erbjuder goda chanser för organisationer att få kompetent hjälp att genomföra ett spännande och avgränsat projekt som kanske annars inte hade påbörjats. Förslag på spännande sådana projekt dök upp under dagen och idéspånandet fortsatte under middagen. Ytterligare förslag tas gärna emot!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i workshopen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar