En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 25 september 2012

Kvalitetsarbete i programmet

Intensiva diskussioner, kritiska ifrågasättanden och en del skratt och glada utrop blev det på Högskolan i Borås igår när ett tiotal yrkesverksamma som arbetar med digitala tjänster och ny teknik inom arkiv-, biblioteks-, musei- och kulturområdet träffade kurs- och programansvariga för att i workshopform diskutera hur Digitala tjänsterprogrammets kurser kan göras ännu bättre och hur kurserna tydligare kan ta upp frågor som rör arkiv- och museiverksamheter.

De olika valbara kurserna inom programmet fick förslag på intressanta exempel och projekt på gång inom kursens område. Den nya kursen i Interaktionsdesign presenterades. Det ledde till en uppmaning att den ska handla om hur man bygger tilltalande interaktions- och tjänstedesign för olika målgrupper, vilket ligger i linje med kursansvarigas intentioner. Olika metoder för studier av målgruppernas praktiker lyftes också fram som viktiga i kursen.

Ytterligare frågor som diskuterades berörde relationen mellan utbildning och praktisk yrkesutövning - hur kan vi bli ännu bättre på att hjälpa studenterna att förbereda sig för de praktiska uppgifter som möter på arbetsplatserna när man arbetar med att utveckla och implementera digitala tjänster i kultur- och informationsverksamheter? Delvis kopplat till detta var diskussionen om hur värdorganisationer, studenter och högskola kan samarbeta för att värdorganisationerna under så bra och genomtänkta former som möjligt ska kunna ta emot Digitala tjänster-studenter som genomför uppgifter i kursen Verksamhetsförlagt projektarbete. Givetvis går det aldrig att garantera att ett projekt eller en uppgift ska bli genomförd så som det var planerat för, men kursen erbjuder goda chanser för organisationer att få kompetent hjälp att genomföra ett spännande och avgränsat projekt som kanske annars inte hade påbörjats. Förslag på spännande sådana projekt dök upp under dagen och idéspånandet fortsatte under middagen. Ytterligare förslag tas gärna emot!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i workshopen!

torsdag 6 september 2012

Bilddigitalisering i Los Angeles

Idag bjuder vi på ett gästinlägg från en av studenterna på Digitala tjänster-programmet som startade hösten 2010.

Att jobba heltid och studera programmet Digitala tjänster är en utmaning, det vet nog de studenter som gör som jag. För att kunna få lite tid att fördjupa mig i en kurs som intresserade mig extra mycket valde jag att ta tjänstledigt i tre månader och åka till Los Angeles för att praktisera på ett botaniskt bibliotek i början av året. Att hitta praktikplatsen var inte särskilt svårt, jag mailade ett tiotal ställen i olika (engelskspråkiga) delar av världen, och fick till slut svar av bibliotekarien på Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden. Hon hade tidigare tagit emot praktikanter, mest från USA men blev såklart nyfiken då hon hörde att jag skulle åka ända från Sverige.

Kursen jag läste under denna termin var Bilddigitalisering av kulturarvet som syftar till att ge en förståelse över både kontext och teknik för digitaliserat material. På praktikplatsen hade jag fria händer att skapa en digital utställning, dock helt utan budget. Det fanns flera tillfällen då jag var tvungen att ta beslut och prioritera arbetssätt och processer, och jag är inte säker på att jag alltid valde rätt. Men jag lärde mig av misstagen!

Den digitala utställningen bestod huvudsakligen av att jag valde ut bildmaterial från bibliotekets rariteter utifrån ett tema. Jag hade som ambition att lyfta "ut" biblioteket i trädgården, att det fysiska (och inlåsta) materialet skulle bli en naturlig del av det "levande" materialet. Jag använde i huvudsak gratisverktyg på internet (Flickr, Google Maps) för att knyta ihop det fysiska och digitala. Om besökaren i trädgården har en smartphone kan de ta en virtuell vandring där de leds fram till växten i fråga (baserat på växternas GPS-koordinater), och kan då samtidigt titta på hur plantan illustrerades för 150–200 år sedan. Att botaniska illustrationer är väldigt vackra gör ju projektet lite mer gångbart.

Resultatet kan du se här - Treasures of the Rare Book Collection - Plants of Mediterranean Climate Areas. Om man är extra intresserad av hur jag lade upp projektet har jag laddat upp min rapport från kursen.

Är det då en bra idé att göra något liknande inom ramen av programmet Digitala tjänster? Även om du jobbar hel- eller deltid, eller är en heltidsstudent så tror jag att det är nyttigt att få tid att fokusera lite extra på studierna. Det håller dig motiverad att klara av kurserna, samtidigt som du skaffar arbetslivserfarenheter och nya kontakter i andra länder. Inledningsvis försökte jag hitta utbytesstudier i ett annat land, men det visade sig vara mycket svårt. En praktik som jag kombinerade med studier på distans från Sverige var definitivt en lösning som passade mig. Jag har definitivt fått mersmak, och tiden i Los Angeles har fått tankarna att samla sig kring ämnet för kommande uppsats. Min förhoppning är att även då kunna göra fältstudier/praktik utomlands.

Sara Lind

måndag 3 september 2012

Terminsstart

Idag startar vi en ny omgång av Digitala tjänster-programmet och vi vill passa på att hälsa alla studenter varmt välkomna, både ni som börjar programmet nu och ni som redan har läst några terminer! Vi har ett spännande år framför oss!

Programmet ges från och med i år på helfart och inleds med två kompletterande kurser: En fokuserar på sociala, mediehistoriska, politiska och juridiska aspekter på digitala medier och tjänster. Den andra kursen introducerar webbtekniker i form av XHTML, CSS, XML och databaser. Båda kurserna erbjuder en bas för kompetenser som kommer att användas i kommande kurser i programmet. Nästa vecka fördjupar vi oss ytterligare under träffen i Borås!

Välkomna till Borås då!

PS. Med anledning av bilden: någon snö finns inte i Borås ännu - här är fortfarande uteserveringarna väl frekventerade!