En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 9 augusti 2012

Dokument som förändrat världen

Det finns många intressanta exempel på hur enskilda dokument har påverkat samhällen och människor genom historien. Geoffrey Bowker och Susan Leigh Star beskrev i boken Sorting Things Out hur klassifikationssystem påverkar organisationer, människors biografi och arbetstrukturer. John Seely Brown och Paul Duguid pekar i "The Social Life of Documents" bland annat på hur människor kan skapa gemenskaper genom att ta del av ett gemensamt dokument - att dokument ofta har en social funktion och inte bara en informationsmässig sådan.

Liknande idéer ligger bakom en ny föreläsningsserie av Joe Janes vid the Information School på University of Washington och hans tidigare student Andrew Brink om "Documents that Changed the World". Här gör de nedslag i historien för att titta på viktiga dokument som har påverkat sin samtid och eftervärld. Ett gott exempel på hur spännande det blir när vi närmar oss dokument ur ett historiskt och socialt perspektiv för att berätta en historia. Föreläsningarna är c. 12 minuter långa och serien inleds med program om läkaren John Snows karta över kolerautbrott i London från 1854 och den påvliga bullan Inter gravissimas som 1582 introducerade den gregorianska kalendern. Inspirerande att lyssna på, om än kanske stundtals lite väl centrerad på det västerländska samhället.

Bild från Wikimedia Commons.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar