En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 29 maj 2012


Under två dagar i slutet av maj workshoppade ett drygt 30-tal textutgivare och digitaliserare från de skandinaviska länderna om metadata, i Litteraturbankens lokaler i Göteborg. Flera representanter från bibliotek och arkiv, experter på bibliografi och metadata, deltog i workshoppen och kunde ge textutgivarna feedback på deras hantering och problem med metadata, indexering och databasarbete. Bland projekten märktes de digitala textutgåvorna av Topelius, Kierkegaard, Holberg, Ibsen samt den svenska Litteraturbanken - flera bland dessa projekt har representerats på olika sätt i masterprogrammets kurser. Bland representanter från biblioteks- och arkivvärlden märktes t.ex. Miriam Säfström, Kungliga Biblioteket, om Libris auktoritetsdatabas, öppna data och annat om metadatahantering - även Miriam har spelat en aktiv roll i skapandet och drivandet av masterprogrammet Digitala Tjänster.


Jag måste bara förmedla Miriam roliga citat (och bild): "bibliografiska standarder är som tandborstar, alla tycker de är en bra idé men ingen vill använda någon annans."


1 kommentar: