En blogg från Högskolan i Borås

måndag 21 maj 2012

Förena teori med praktisk tillämpning

I fredags hade jag förmånen att få delta i en lektion för en masterkurs vid Queensland University of Technology (QUT) i Brisbane, Australien, där jag är gästforskare under några veckor. Professor Christine Bruce ger en kurs i information literacy education med träffar varje fredag eftermiddag mellan 17-19.30. Imponerande att ett tiotal entusiastiska studenter dök upp, tycker jag. Momentet spelades dessutom in som ljudfil och gjordes tillgänglig via lärplattformen för dem som inte kunde delta på plats, men jag tror att de som var på plats fick med sig mycket kunskaper och energi som gjorde det till ett efterlängtat fredagsnöje.

Studenterna kom från olika utbildningar på institutionen för Information systems även om flertalet var inom b&i. De har inlett kursen med ett teoretiskt block och i fredags redovisade två grupper de projekt som de arbetar med där de tillämpar det de har lärt sig från teori och tidigare forskning. Båda grupperna hade utgått ifrån sina yrkeserfarenheter. I ena fallet hade gruppen skapat ett lärtillfälle för en högstadieklass där klassen involverades i att lära sig om hjärta och blodomlopp genom att twittra in svar och frågor. Fokus låg här snarast på digital literacy och var tänkt för undervisning i Filippinerna. Aktiviteten liknar till viss del användandet av interactive whiteboards, som är populärt i Storbritannien och finns på vissa skolor i Sverige. Men utnyttjandet av Twitter, YouTube-klipp och en vanlig dator med projektor gjorde att lektionen utnyttjade en teknik som man kan förvänta sig att hitta på fler ställen.

Den andra gruppen kombinerade webbplats, fysiska träffar och sociala nätverk för att hjälpa nyanlända i Australien med att lära sig söka bostad. Det projektet hade redan genomfört ett antal träffar på ett bibliotek i utkanten av Sydney där en av deltagarna arbetar.

Att på detta vis kunna koppla kursarbetet till sin yrkesverksamhet eller till aktiviteter i andra verksamheter är också något som genomsyrar Digitala tjänster-programmet. Jag fick ytterligare idéer med mig hem från lektionen - tillsammans med en önskan om att vi skulle kunna träffas i kurserna en gång i veckan, men det finns det tyvärr inga planer på just nu. Däremot är träffarna i Borås, som kommer att ligga under två hela veckor under hösten, en i september och en i november (se FAQ:n), väldigt viktiga tillfällen för att lära känna varandra och för att diskutera och utforska idéer. Jag vet att många studenter tycker att det är en inspiration för att fortsätta med studierna, och en inspiration är det också för oss lärare.

Nu håller ansökningarna till höstens omgång av Digitala tjänster på att gås igenom. I juli kommer antagningsbesked att skickas ut till det sextiotal som har sökt utbildningen. Jag ska precis sätta mig och se över välkomstbrevet. Det finns fortfarande möjlighet att inkomma med en sen anmälan om du missade att skicka in en i april.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar