En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 10 april 2012

Digitalisering vid en mindre kulturarvsinstitution

Som projektarbete under kursen Bilddigitalisering av kulturarvet vårterminen 2012, valde jag att digitalisera en liten handskrift ur samlingarna på Stifts- och landsbiblioteket i Skara, och presentera denna i Flickr. Valet föll på Pehr Luths stambok från 1757-1758. Det var vanligt vid denna tid att bildade personer hade en sådan här liten stambok, en föregångare till vår tids poesialbum, där de man mötte fick skriva sina autografer, sentenser, och ibland även illustrera en sida.

Valet kom sig av att jag ville se hur jag skulle kunna presentera ett material som är bundet i en viss sekvens, till skillnad från de bildsamlingar som jag tidigare presenterat i bibliotekets Flickr-flöde. I detta fall, där handskriftens sidor trots sin följd är fristående från varandra, tycker jag att detta fungerat. Jag planerar nu att även presentera fler digitaliserade stamböcker ur våra samlingar i Flickr.

Pehr Luths stambok från 1757-1758

/Helena Backman (Helena antogs hösten 2010 till masterprogrammet Digitala Tjänster och läser f.n. de valbara kurserna inom programmet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar