En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 11 april 2012

Dags att anmäla sig!

Nu är det dags att skicka in anmälan till Digitala tjänster-programmet om du vill börja läsa i höst!

Söker till programmet gör du via antagning.se. Senast på måndag, den 16 april, ska anmälan vara inne.

Info om programmet hittar du, förutom här på bloggen, på webbplatsen http://www.hb.se/bhs/utbildning/digitalatjanster.

Kanske ses vi i september?

Halvdagsseminarium om vetenskaplig publicering

Jag vill passa på att tipsa om en halvdag om vetenskaplig publicering och bibliometri som BHS anordnar tillsammans med Chalmers bibliotek den 23 maj i Göteborg.

Seminariet kommer att innehålla två presentationer: dels av professor Blaise Cronin från Indiana University som har skrivit och föreläst oerhört mycket om vetenskaplig kommunikation och bibliometri och som är redaktör för Journal of the American Society for Information Science and Technology, dels av Gustaf Nelhans som färdigställer en avhandling om citeringens performativa praktiker vid Göteborgs universitet och som undervisar i bibliometri vid BHS. Gustaf kommer också att vara en av lärarna på höstens kurs i Vetenskaplig publicering.

Efter föreläsningarna följer en paneldiskussion kring aktuella frågor. Mer info hittar du på http://www.lib.chalmers.se/bibliometrics/events/seminar-120523-crossroads/.

Passa gärna på att anmäla dig så snart som möjligt - det har kommit in en hel del anmälningar redan. Seminariet är avgiftsfritt.
//Helena

tisdag 10 april 2012

Digitalisering vid en mindre kulturarvsinstitution

Som projektarbete under kursen Bilddigitalisering av kulturarvet vårterminen 2012, valde jag att digitalisera en liten handskrift ur samlingarna på Stifts- och landsbiblioteket i Skara, och presentera denna i Flickr. Valet föll på Pehr Luths stambok från 1757-1758. Det var vanligt vid denna tid att bildade personer hade en sådan här liten stambok, en föregångare till vår tids poesialbum, där de man mötte fick skriva sina autografer, sentenser, och ibland även illustrera en sida.

Valet kom sig av att jag ville se hur jag skulle kunna presentera ett material som är bundet i en viss sekvens, till skillnad från de bildsamlingar som jag tidigare presenterat i bibliotekets Flickr-flöde. I detta fall, där handskriftens sidor trots sin följd är fristående från varandra, tycker jag att detta fungerat. Jag planerar nu att även presentera fler digitaliserade stamböcker ur våra samlingar i Flickr.

Pehr Luths stambok från 1757-1758

/Helena Backman (Helena antogs hösten 2010 till masterprogrammet Digitala Tjänster och läser f.n. de valbara kurserna inom programmet)