En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 15 mars 2012

Programstart till hösten


Nu finns en ny möjlighet att söka till Digitala tjänster-programmet. Programmet startar hösten 2012. Denna gång kommer utbildningen att gå på helfart, vilket innebär att studietiden blir 2012-2014. Utbildningen sker huvudsakligen på distans, men med ett par träffar per termin i Borås. Dessa träffar är dels en möjlighet att få ytterligare inspiration i studierna genom att träffa andra som arbetar med samma frågor, dels får vi tillfälle till seminarier och hands-on övningar som är svåra att återskapa på distans, som t.ex. i digitaliseringskurserna som du kan läsa om i de tidigare inläggen här på bloggen. Träffarna brukar vara uppskattade av alla deltagare, såväl studenter som lärare och gästföreläsare.

Mer information om programmet kan du få på webbplatsen http://www.hb.se/bhs/utbildning/digitalatjanster. Inom kort kommer en något reviderad utbildningsplan att finnas tillgänglig också.

Söker till programmet gör du via antagning.se senast 16 april (antagningen öppnar den 15 mars).

Ses vi i höst?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar