En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 15 mars 2012

Programstart till hösten


Nu finns en ny möjlighet att söka till Digitala tjänster-programmet. Programmet startar hösten 2012. Denna gång kommer utbildningen att gå på helfart, vilket innebär att studietiden blir 2012-2014. Utbildningen sker huvudsakligen på distans, men med ett par träffar per termin i Borås. Dessa träffar är dels en möjlighet att få ytterligare inspiration i studierna genom att träffa andra som arbetar med samma frågor, dels får vi tillfälle till seminarier och hands-on övningar som är svåra att återskapa på distans, som t.ex. i digitaliseringskurserna som du kan läsa om i de tidigare inläggen här på bloggen. Träffarna brukar vara uppskattade av alla deltagare, såväl studenter som lärare och gästföreläsare.

Mer information om programmet kan du få på webbplatsen http://www.hb.se/bhs/utbildning/digitalatjanster. Inom kort kommer en något reviderad utbildningsplan att finnas tillgänglig också.

Söker till programmet gör du via antagning.se senast 16 april (antagningen öppnar den 15 mars).

Ses vi i höst?

måndag 12 mars 2012

Vetenskaplig publicering

Jag har nyligen lämnat ifrån mig kursrapporten för kursen Vetenskaplig publicering som gick som valbar kurs inom programmet under senare delen av hösten. Som en del i kursen skapade studenterna gemensamt en tidskrift i Open Journal Systems (OJS).

OJS är ett alltmer spritt open source-system för att hantera alla steg i produktionen av tidskrifter, från det att en artikel skickas in av författaren, genomgår kollegial granskning och språkgranskning och sedan publiceras, antingen som Open Access-tidskrift eller prenumerationsbaserat. En av fördelarna är att allt material finns samlat på ett ställe och att man kan komma åt det bara man har rätt behörighet. I bästa fall slipper man därigenom sitta med en överfull e-postbrevlåda med olika versioner av inskickade artiklar, vilket var vad som hände mig med viss regelbundenhet när jag arbetade som redaktör.

Att följa processen från inskickad artikel till färdigpublicerat tidskriftsnummer är också något som jag tycker ger en inblick i de olika momenten vid vetenskaplig tidskriftspublicering (inklusive sådana komplikationer som alltid uppstår i ett komplext system som OJS).

Kursen kommer att ges på nytt i höst – då blir det en ny tidskrift!

//Helena