En blogg från Högskolan i Borås

måndag 12 mars 2012

Vetenskaplig publicering

Jag har nyligen lämnat ifrån mig kursrapporten för kursen Vetenskaplig publicering som gick som valbar kurs inom programmet under senare delen av hösten. Som en del i kursen skapade studenterna gemensamt en tidskrift i Open Journal Systems (OJS).

OJS är ett alltmer spritt open source-system för att hantera alla steg i produktionen av tidskrifter, från det att en artikel skickas in av författaren, genomgår kollegial granskning och språkgranskning och sedan publiceras, antingen som Open Access-tidskrift eller prenumerationsbaserat. En av fördelarna är att allt material finns samlat på ett ställe och att man kan komma åt det bara man har rätt behörighet. I bästa fall slipper man därigenom sitta med en överfull e-postbrevlåda med olika versioner av inskickade artiklar, vilket var vad som hände mig med viss regelbundenhet när jag arbetade som redaktör.

Att följa processen från inskickad artikel till färdigpublicerat tidskriftsnummer är också något som jag tycker ger en inblick i de olika momenten vid vetenskaplig tidskriftspublicering (inklusive sådana komplikationer som alltid uppstår i ett komplext system som OJS).

Kursen kommer att ges på nytt i höst – då blir det en ny tidskrift!

//Helena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar