En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 22 februari 2012

Gästföreläsare i digitalisering


En av gästföreläsarna på kursen Bilddigitalisering av kulturarvet var Liga Krumina, assistant professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lettlands universitet i Riga. Hon undervisar och forskar där om bl.a. digital humanities, elektronisk publicering och digitala bibliotek. Hon deltar i utvecklingen av såväl Erasmusprogrammet och NORSLIS.

Under kursen gav Liga en fyllig och inspirerande föreläsning om pågående digitalisering i Baltikum i allmänhet och i Lettland i synnerhet. Bland annat pågår ett stort projekt att digitalisera lettisk dagspress. Hon kunde också peka på skillnader mellan de baltiska länderna i detta avseende, t.ex. att Estland redan från början satsat på större långsiktiga verksamheter medan Lettland och Litauen mer valt kortare projektformer.

Läs mer om digitalisering i Lettland här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar