En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 28 februari 2012

Digitaliseringsstudio i februarimörkret


Under träffen för kursen Bilddigitalisering av kulturarvet anordnades en mindre workshop med en provisorisk digitaliseringsstudio, där mer eller mindre "svåra" objekt digitaliserades med digital kamera och olika parametrar. Hela processen strömmades samtidigt via dator och dukprojektor så hela gruppen kunde iaktta resultat och diskutera. På bilden syns Andrea Davis-Kronlund, fotograf, och Torsten Johansson, konservator (båda från Kungliga Biblioteket), fixa de sista justeringarna innan workshopen startade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar