En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 28 februari 2012

Textfångst och OCR


I programmets valbara kurs Textkodning av kulturarvet behandlas bl.a. frågan om hur man med hjälp av OCR (teckenigenkänning) omvandlar en inscannad sida ur en tryckt bok till maskinläsbar text som sedan kan t.ex. XML-kodas. Det finns också metoder för att låta en mjukvara känna igen hela segment i en inskannad och OCR:ad text och själv tilldela segmenten lämplig kod. Om detta och mycket annat föreläste David Hansson (Karolinska institutet, se bilden) och Gunilla Wiberg (Kungliga biblioteket) för en internationell kurs i februari, och de spelar in en särskild dubbelföreläsning om dessa ämnen som ljudfil för kursen Textkodning av kulturarvet.

Digitaliseringsstudio i februarimörkret


Under träffen för kursen Bilddigitalisering av kulturarvet anordnades en mindre workshop med en provisorisk digitaliseringsstudio, där mer eller mindre "svåra" objekt digitaliserades med digital kamera och olika parametrar. Hela processen strömmades samtidigt via dator och dukprojektor så hela gruppen kunde iaktta resultat och diskutera. På bilden syns Andrea Davis-Kronlund, fotograf, och Torsten Johansson, konservator (båda från Kungliga Biblioteket), fixa de sista justeringarna innan workshopen startade.

onsdag 22 februari 2012

Gästföreläsare i digitalisering


En av gästföreläsarna på kursen Bilddigitalisering av kulturarvet var Liga Krumina, assistant professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lettlands universitet i Riga. Hon undervisar och forskar där om bl.a. digital humanities, elektronisk publicering och digitala bibliotek. Hon deltar i utvecklingen av såväl Erasmusprogrammet och NORSLIS.

Under kursen gav Liga en fyllig och inspirerande föreläsning om pågående digitalisering i Baltikum i allmänhet och i Lettland i synnerhet. Bland annat pågår ett stort projekt att digitalisera lettisk dagspress. Hon kunde också peka på skillnader mellan de baltiska länderna i detta avseende, t.ex. att Estland redan från början satsat på större långsiktiga verksamheter medan Lettland och Litauen mer valt kortare projektformer.

Läs mer om digitalisering i Lettland här.

tisdag 21 februari 2012

Lars Björk om digitalisering som process


Kursträffen fortsatte under tisdagen med Lars Björk, Kungliga Biblioteket/Högskolan i Borås, som fördjupade vår uppfattning av digitalisering som en transmissionsprocess mellan medier. Exemplen utgjordes av bl.a. Alice i underlandet, SJ:s ebiljetter för utskrift samt Djävulsbibeln.

Kursträff i bilddigitalisering


Just nu pågår i Borås kursträffen i programmets kurs Bilddigitalisering av kulturarvet.

Idag talade bl.a. Bengt Neiss från Kungliga biblioteket i Stockholm om bevarandefrågor, filformat och emulering av filformat och äldre mjukvaror. Bland annat visade han hur mjukvaror kan emulera gamla konsollen Nintendo 64 och dess spel.