En blogg från Högskolan i Borås

fredag 27 januari 2012

Presentation: Gunilla Wiberg och David Hansson


För några år sedan jobbade vi på Lunds universitet och tittade på arbetet kring digitalisering ihop med andra svenska universitetsbibliotek. 2008 gick vi kursen “Digitalisering av kulturarvet” på Högskolan i Borås, där vårt projektarbete utgjordes av en 1800-talsbok: http://bilderboken.azurewebsites.net/ 

Efter några år i olika delar av landet, jobbar vi återigen i samma stad: David jobbar som systemerare på universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet och Gunilla som systembibliotekarie på Libris-enheten på Kungliga biblioteket.

David tycker om att spela gitarr och sjunga, samt dansa argentinsk tango. Studietiden ägde rum vid Högskolan i Växjö (ekonomi/marknadsföring) även om IT-intresset gett mer tyngd åt yrkesvalet.

Gunilla är bland annat intresserad av hundar och fotografering. Hon är också intresserad av multimedia och har en multimediautbildning vid Lunds tekniska högskola. 3D-animationer och multimedia har dock fått stå tillbaka för mer handfast projektledning, programmering etc.

Vi tycker båda om att lösa problem och att komma framåt, vilket gör att vi har kul när vi jobbar tillsammans. Vi tar gärna motsatta positioner när vi diskuterar något för att se problemet från olika håll och tvingas tänka igenom argumenten.

Vi har bitvis fördjupat våra kunskaper i programmering. 2006 gick vi en kurs i Adobe ColdFusion (programmeringsspråk för webben) i London. Hösten 2011 gick vi en distanskurs i C# på KTH.

Vi undervisar i programmets kurs "Textkodning av kulturarvet" samt inom den internationella kursen "Digitizing cultural heritage material". Vi berättar om OCR, vilket innebär att datorn läser text från bildfiler som kommer från en skanner eller kamera. David använder OCR i sitt jobb på Karolinska Institutet för att kunna distribuera skannade dokument från Statens biblioteksdepå i Bålsta via KTH, Göteborgs UB, Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Gunilla har bland annat utvärderat OCR-motorer för att läsa frakturstil och olika typer av material.

Foto: Lars OA Hedlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar