En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 11 januari 2012

34 fallstudier av digitaliseringsprojekt

En ny bra bekantskap är Digitization in the Real World, en samling av 34 fallstudier om digitaliseringsprojekt vid amerikanska minnesinstitutioner. Resultatet är dels en tryckt bok, dels en e-bok, dels en blogg där var och en av fallstudierna presenteras, och där hela det aktuella bokkapitlet går att ladda ner samt där du också får en länk till den studerade digitala samlingens webbplats. Läs mer i fallstudiernas blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar