En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 20 november 2012

Stipendium till Digitala tjänster-student

Vi vill passa på att säga stort grattis till Sara Lind som mottagit årets Swetsstipendium för kompetensutveckling vid SFIS (Svensk förening för informationsspecialisters) höstkonferens i Borås. Stipendiet ska utnyttjas till en resa till Nordamerika nästa sommar för att "studera inspirerande och innovativa lösningar från kulturvärlden där det fysiska och digitala rummet på olika sätt har kopplats ihop".

Sara jobbar som webbredaktör på Karolinska institutets bibliotek och är också student på Digitala tjänster-programmets femte termin. Hon planerar att utnyttja studiebesöken under resan till att samla in underlag som kan utnyttjas både för utveckling av tjänster på KI och till det kommande examensarbetet inom utbildningen.

Det finns också en intervju med Sara som beskriver Saras planer mer utförligt.

Grattis och lycka till, Sara!

torsdag 11 oktober 2012

Mötesplatskonferens 2012

Idag och imorgon är det Mötesplatskonferens på Högskolan i Borås, en chans för folk inom biblioteksområdet att träffas och utbyta erfarenheter oavsett vilken typ av bibliotek eller företag eller forskning man arbetar med.

I inledningsanförandet lyfte riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg upp flera av de frågor som vi arbetar med i Digitala tjänster-mastern som särskilt viktiga inför framtiden. En sådan är digitalisering - av kulturarv och av annat. Hon poängerade vikten av digitalisering för långsiktigt bevarande men såg det framför allt som ett sätt att göra materialet tillgängligt för många redan nu. Och tog upp att det är ett område där det behövs ytterligare kompetens.

Tillgänglighet och användarvänlighet är också viktigt när vi utvecklar kataloger och system, framhöll Gunilla. Och apropå kataloger så håller open linked data att dyka upp som ett av de stora samtalsämnena för biblioteken och riksbibliotekarierna i Europa och världen just nu. I en av kurserna i programmet samarbetar vi med just Kungl. biblioteket kring dessa frågor.

Roligt att höra att flera av de förhållningssätt som är centrala inom Digitala tjänster-programmet och de områden där vi erbjuder särskilda kurser upplevs som så aktuella för samtid och framtid på bibliotek! Många av kurserna finns också som valbara i masterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap.

Imorgon ser vi fram emot att fira BHS 40-årsjubileum med tidigare och nuvarande studenter!

tisdag 25 september 2012

Kvalitetsarbete i programmet

Intensiva diskussioner, kritiska ifrågasättanden och en del skratt och glada utrop blev det på Högskolan i Borås igår när ett tiotal yrkesverksamma som arbetar med digitala tjänster och ny teknik inom arkiv-, biblioteks-, musei- och kulturområdet träffade kurs- och programansvariga för att i workshopform diskutera hur Digitala tjänsterprogrammets kurser kan göras ännu bättre och hur kurserna tydligare kan ta upp frågor som rör arkiv- och museiverksamheter.

De olika valbara kurserna inom programmet fick förslag på intressanta exempel och projekt på gång inom kursens område. Den nya kursen i Interaktionsdesign presenterades. Det ledde till en uppmaning att den ska handla om hur man bygger tilltalande interaktions- och tjänstedesign för olika målgrupper, vilket ligger i linje med kursansvarigas intentioner. Olika metoder för studier av målgruppernas praktiker lyftes också fram som viktiga i kursen.

Ytterligare frågor som diskuterades berörde relationen mellan utbildning och praktisk yrkesutövning - hur kan vi bli ännu bättre på att hjälpa studenterna att förbereda sig för de praktiska uppgifter som möter på arbetsplatserna när man arbetar med att utveckla och implementera digitala tjänster i kultur- och informationsverksamheter? Delvis kopplat till detta var diskussionen om hur värdorganisationer, studenter och högskola kan samarbeta för att värdorganisationerna under så bra och genomtänkta former som möjligt ska kunna ta emot Digitala tjänster-studenter som genomför uppgifter i kursen Verksamhetsförlagt projektarbete. Givetvis går det aldrig att garantera att ett projekt eller en uppgift ska bli genomförd så som det var planerat för, men kursen erbjuder goda chanser för organisationer att få kompetent hjälp att genomföra ett spännande och avgränsat projekt som kanske annars inte hade påbörjats. Förslag på spännande sådana projekt dök upp under dagen och idéspånandet fortsatte under middagen. Ytterligare förslag tas gärna emot!

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i workshopen!

torsdag 6 september 2012

Bilddigitalisering i Los Angeles

Idag bjuder vi på ett gästinlägg från en av studenterna på Digitala tjänster-programmet som startade hösten 2010.

Att jobba heltid och studera programmet Digitala tjänster är en utmaning, det vet nog de studenter som gör som jag. För att kunna få lite tid att fördjupa mig i en kurs som intresserade mig extra mycket valde jag att ta tjänstledigt i tre månader och åka till Los Angeles för att praktisera på ett botaniskt bibliotek i början av året. Att hitta praktikplatsen var inte särskilt svårt, jag mailade ett tiotal ställen i olika (engelskspråkiga) delar av världen, och fick till slut svar av bibliotekarien på Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden. Hon hade tidigare tagit emot praktikanter, mest från USA men blev såklart nyfiken då hon hörde att jag skulle åka ända från Sverige.

Kursen jag läste under denna termin var Bilddigitalisering av kulturarvet som syftar till att ge en förståelse över både kontext och teknik för digitaliserat material. På praktikplatsen hade jag fria händer att skapa en digital utställning, dock helt utan budget. Det fanns flera tillfällen då jag var tvungen att ta beslut och prioritera arbetssätt och processer, och jag är inte säker på att jag alltid valde rätt. Men jag lärde mig av misstagen!

Den digitala utställningen bestod huvudsakligen av att jag valde ut bildmaterial från bibliotekets rariteter utifrån ett tema. Jag hade som ambition att lyfta "ut" biblioteket i trädgården, att det fysiska (och inlåsta) materialet skulle bli en naturlig del av det "levande" materialet. Jag använde i huvudsak gratisverktyg på internet (Flickr, Google Maps) för att knyta ihop det fysiska och digitala. Om besökaren i trädgården har en smartphone kan de ta en virtuell vandring där de leds fram till växten i fråga (baserat på växternas GPS-koordinater), och kan då samtidigt titta på hur plantan illustrerades för 150–200 år sedan. Att botaniska illustrationer är väldigt vackra gör ju projektet lite mer gångbart.

Resultatet kan du se här - Treasures of the Rare Book Collection - Plants of Mediterranean Climate Areas. Om man är extra intresserad av hur jag lade upp projektet har jag laddat upp min rapport från kursen.

Är det då en bra idé att göra något liknande inom ramen av programmet Digitala tjänster? Även om du jobbar hel- eller deltid, eller är en heltidsstudent så tror jag att det är nyttigt att få tid att fokusera lite extra på studierna. Det håller dig motiverad att klara av kurserna, samtidigt som du skaffar arbetslivserfarenheter och nya kontakter i andra länder. Inledningsvis försökte jag hitta utbytesstudier i ett annat land, men det visade sig vara mycket svårt. En praktik som jag kombinerade med studier på distans från Sverige var definitivt en lösning som passade mig. Jag har definitivt fått mersmak, och tiden i Los Angeles har fått tankarna att samla sig kring ämnet för kommande uppsats. Min förhoppning är att även då kunna göra fältstudier/praktik utomlands.

Sara Lind

måndag 3 september 2012

Terminsstart

Idag startar vi en ny omgång av Digitala tjänster-programmet och vi vill passa på att hälsa alla studenter varmt välkomna, både ni som börjar programmet nu och ni som redan har läst några terminer! Vi har ett spännande år framför oss!

Programmet ges från och med i år på helfart och inleds med två kompletterande kurser: En fokuserar på sociala, mediehistoriska, politiska och juridiska aspekter på digitala medier och tjänster. Den andra kursen introducerar webbtekniker i form av XHTML, CSS, XML och databaser. Båda kurserna erbjuder en bas för kompetenser som kommer att användas i kommande kurser i programmet. Nästa vecka fördjupar vi oss ytterligare under träffen i Borås!

Välkomna till Borås då!

PS. Med anledning av bilden: någon snö finns inte i Borås ännu - här är fortfarande uteserveringarna väl frekventerade!

torsdag 9 augusti 2012

Dokument som förändrat världen

Det finns många intressanta exempel på hur enskilda dokument har påverkat samhällen och människor genom historien. Geoffrey Bowker och Susan Leigh Star beskrev i boken Sorting Things Out hur klassifikationssystem påverkar organisationer, människors biografi och arbetstrukturer. John Seely Brown och Paul Duguid pekar i "The Social Life of Documents" bland annat på hur människor kan skapa gemenskaper genom att ta del av ett gemensamt dokument - att dokument ofta har en social funktion och inte bara en informationsmässig sådan.

Liknande idéer ligger bakom en ny föreläsningsserie av Joe Janes vid the Information School på University of Washington och hans tidigare student Andrew Brink om "Documents that Changed the World". Här gör de nedslag i historien för att titta på viktiga dokument som har påverkat sin samtid och eftervärld. Ett gott exempel på hur spännande det blir när vi närmar oss dokument ur ett historiskt och socialt perspektiv för att berätta en historia. Föreläsningarna är c. 12 minuter långa och serien inleds med program om läkaren John Snows karta över kolerautbrott i London från 1854 och den påvliga bullan Inter gravissimas som 1582 introducerade den gregorianska kalendern. Inspirerande att lyssna på, om än kanske stundtals lite väl centrerad på det västerländska samhället.

Bild från Wikimedia Commons.

tisdag 7 augusti 2012

Läsande New York-bor

Underground New York Public Library är ett roligt och vackert konstprojekt som fångar och dokumenterar läsare i New Yorks tunnelbana i fotobloggform. Det är ett privat initiativ, inte kopplat till New York Public Library. Kanske kan det inspirera våra nya studenter? Tipstack till Linnéa Sjögren.

onsdag 1 augusti 2012

Besök i Wagga Wagga

Om man råkar befinna sig i Australien kan man som utbildare inom biblioteks- och informationsområdet med fördel passa på att besöka Wagga Wagga och Charles Sturt University (CSU). De håller i Australiens största bibliotekarie- och skolbibliotekarieutbildningar med över 1500 studenter som alla studerar på distans. När jag var där höll man som bäst på att förbereda för den inledande träff på några dagar som alla nya studenter kommer till. Detta är något som är relativt nyinfört eftersom man upplevde att studenterna behövde få ett sammanhang för sina studier, och att det inte räckte med onlineträffar för att åstadkomma detta.

Givetvis arbetar CSU också med sin lärplattform och med videokonferenssystem för att på olika vis hålla kontakten med sina studenter under de 4 till 6 år som halvfartsutbildningarna pågår. Deras arbetssätt tycks inte skilja sig så mycket från hur vi arbetar på Bibliotekshögskolan, förutom att vi lägger större vikt vid det fysiska mötet även på det som huvudsakligen är distansutbildningar. På Digitala tjänster-programmet, som från i höst går på helfart, så kommer vi att träffas ungefär två veckor varje termin. Det är intensiva veckor, men de tillåter både lärare och studenter att träffas för mer informella diskussioner och att också ägna oss åt workshoparbete som är svårt att återskapa virtuellt (se t.ex. beskrivningen från träffar i bilddigitaliseringskursen). De fysiska träffarna kommer vi att kombinera med träffar i ett videokonferenssystem och självklart också med skriftlig interaktion.

Borås har en central placering geografiskt i jämförelse med Wagga Wagga, och vintertid är kanske inte bästa tiden på året att göra ett besök (i någon av städerna), men jag charmades av apelsinträd som dignade av frukt i trädgårdarna och av besöket på universitetets vingård samt av det omtänksamma mottagandet.

Bilden är av floden Murrumbidgee som rinner genom Wagga Wagga. På sommaren går det att bada i den, men den är opålitlig - i mars orsakade den stora översvämningar i området.

torsdag 7 juni 2012

Bibliometri i vår och höst

Professor Blaise Cronin var på blixtbesök i Sverige härom veckan och passade på att besöka BHS för att prata om vetenskaplig publicering och utvecklingen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Han är i en god sits för att göra detta, eftersom han är en ledande forskare inom bibliometri och dessutom redaktör för en av de mest prestigefyllda tidskrifterna inom B&I, Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST).

Blaise Cronin var också keynote speaker på ett seminarium anordnat av Chalmers bibliotek och BHS. Tyvärr kunde jag inte delta för att få höra de intressanta inläggen om dagens utmaningar kring vetenskaplig publicering, men Stina Johansson har bloggat om det på Chalmers biblioteks blogg. Två intervjuer (1, 2) med Blaise Cronin finns också att läsa på Högskolan i Borås webbplats.

Dagens andra keynote var Gustaf Nelhans som forskar om scientometri/bibliometri och forskning inom ämnet Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Gustaf är även relativt ny lärare på BHS och kommer att hålla i bibliometrimomentet i kursen Vetenskaplig publicering I höst. Då utökar vi dessutom detta moment jämfört med tidigare år för att också inkludera lite hands-on laborationer i Web of Science.

tisdag 29 maj 2012


Under två dagar i slutet av maj workshoppade ett drygt 30-tal textutgivare och digitaliserare från de skandinaviska länderna om metadata, i Litteraturbankens lokaler i Göteborg. Flera representanter från bibliotek och arkiv, experter på bibliografi och metadata, deltog i workshoppen och kunde ge textutgivarna feedback på deras hantering och problem med metadata, indexering och databasarbete. Bland projekten märktes de digitala textutgåvorna av Topelius, Kierkegaard, Holberg, Ibsen samt den svenska Litteraturbanken - flera bland dessa projekt har representerats på olika sätt i masterprogrammets kurser. Bland representanter från biblioteks- och arkivvärlden märktes t.ex. Miriam Säfström, Kungliga Biblioteket, om Libris auktoritetsdatabas, öppna data och annat om metadatahantering - även Miriam har spelat en aktiv roll i skapandet och drivandet av masterprogrammet Digitala Tjänster.


Jag måste bara förmedla Miriam roliga citat (och bild): "bibliografiska standarder är som tandborstar, alla tycker de är en bra idé men ingen vill använda någon annans."


måndag 21 maj 2012

Förena teori med praktisk tillämpning

I fredags hade jag förmånen att få delta i en lektion för en masterkurs vid Queensland University of Technology (QUT) i Brisbane, Australien, där jag är gästforskare under några veckor. Professor Christine Bruce ger en kurs i information literacy education med träffar varje fredag eftermiddag mellan 17-19.30. Imponerande att ett tiotal entusiastiska studenter dök upp, tycker jag. Momentet spelades dessutom in som ljudfil och gjordes tillgänglig via lärplattformen för dem som inte kunde delta på plats, men jag tror att de som var på plats fick med sig mycket kunskaper och energi som gjorde det till ett efterlängtat fredagsnöje.

Studenterna kom från olika utbildningar på institutionen för Information systems även om flertalet var inom b&i. De har inlett kursen med ett teoretiskt block och i fredags redovisade två grupper de projekt som de arbetar med där de tillämpar det de har lärt sig från teori och tidigare forskning. Båda grupperna hade utgått ifrån sina yrkeserfarenheter. I ena fallet hade gruppen skapat ett lärtillfälle för en högstadieklass där klassen involverades i att lära sig om hjärta och blodomlopp genom att twittra in svar och frågor. Fokus låg här snarast på digital literacy och var tänkt för undervisning i Filippinerna. Aktiviteten liknar till viss del användandet av interactive whiteboards, som är populärt i Storbritannien och finns på vissa skolor i Sverige. Men utnyttjandet av Twitter, YouTube-klipp och en vanlig dator med projektor gjorde att lektionen utnyttjade en teknik som man kan förvänta sig att hitta på fler ställen.

Den andra gruppen kombinerade webbplats, fysiska träffar och sociala nätverk för att hjälpa nyanlända i Australien med att lära sig söka bostad. Det projektet hade redan genomfört ett antal träffar på ett bibliotek i utkanten av Sydney där en av deltagarna arbetar.

Att på detta vis kunna koppla kursarbetet till sin yrkesverksamhet eller till aktiviteter i andra verksamheter är också något som genomsyrar Digitala tjänster-programmet. Jag fick ytterligare idéer med mig hem från lektionen - tillsammans med en önskan om att vi skulle kunna träffas i kurserna en gång i veckan, men det finns det tyvärr inga planer på just nu. Däremot är träffarna i Borås, som kommer att ligga under två hela veckor under hösten, en i september och en i november (se FAQ:n), väldigt viktiga tillfällen för att lära känna varandra och för att diskutera och utforska idéer. Jag vet att många studenter tycker att det är en inspiration för att fortsätta med studierna, och en inspiration är det också för oss lärare.

Nu håller ansökningarna till höstens omgång av Digitala tjänster på att gås igenom. I juli kommer antagningsbesked att skickas ut till det sextiotal som har sökt utbildningen. Jag ska precis sätta mig och se över välkomstbrevet. Det finns fortfarande möjlighet att inkomma med en sen anmälan om du missade att skicka in en i april.

onsdag 11 april 2012

Dags att anmäla sig!

Nu är det dags att skicka in anmälan till Digitala tjänster-programmet om du vill börja läsa i höst!

Söker till programmet gör du via antagning.se. Senast på måndag, den 16 april, ska anmälan vara inne.

Info om programmet hittar du, förutom här på bloggen, på webbplatsen http://www.hb.se/bhs/utbildning/digitalatjanster.

Kanske ses vi i september?

Halvdagsseminarium om vetenskaplig publicering

Jag vill passa på att tipsa om en halvdag om vetenskaplig publicering och bibliometri som BHS anordnar tillsammans med Chalmers bibliotek den 23 maj i Göteborg.

Seminariet kommer att innehålla två presentationer: dels av professor Blaise Cronin från Indiana University som har skrivit och föreläst oerhört mycket om vetenskaplig kommunikation och bibliometri och som är redaktör för Journal of the American Society for Information Science and Technology, dels av Gustaf Nelhans som färdigställer en avhandling om citeringens performativa praktiker vid Göteborgs universitet och som undervisar i bibliometri vid BHS. Gustaf kommer också att vara en av lärarna på höstens kurs i Vetenskaplig publicering.

Efter föreläsningarna följer en paneldiskussion kring aktuella frågor. Mer info hittar du på http://www.lib.chalmers.se/bibliometrics/events/seminar-120523-crossroads/.

Passa gärna på att anmäla dig så snart som möjligt - det har kommit in en hel del anmälningar redan. Seminariet är avgiftsfritt.
//Helena

tisdag 10 april 2012

Digitalisering vid en mindre kulturarvsinstitution

Som projektarbete under kursen Bilddigitalisering av kulturarvet vårterminen 2012, valde jag att digitalisera en liten handskrift ur samlingarna på Stifts- och landsbiblioteket i Skara, och presentera denna i Flickr. Valet föll på Pehr Luths stambok från 1757-1758. Det var vanligt vid denna tid att bildade personer hade en sådan här liten stambok, en föregångare till vår tids poesialbum, där de man mötte fick skriva sina autografer, sentenser, och ibland även illustrera en sida.

Valet kom sig av att jag ville se hur jag skulle kunna presentera ett material som är bundet i en viss sekvens, till skillnad från de bildsamlingar som jag tidigare presenterat i bibliotekets Flickr-flöde. I detta fall, där handskriftens sidor trots sin följd är fristående från varandra, tycker jag att detta fungerat. Jag planerar nu att även presentera fler digitaliserade stamböcker ur våra samlingar i Flickr.

Pehr Luths stambok från 1757-1758

/Helena Backman (Helena antogs hösten 2010 till masterprogrammet Digitala Tjänster och läser f.n. de valbara kurserna inom programmet)

torsdag 15 mars 2012

Programstart till hösten


Nu finns en ny möjlighet att söka till Digitala tjänster-programmet. Programmet startar hösten 2012. Denna gång kommer utbildningen att gå på helfart, vilket innebär att studietiden blir 2012-2014. Utbildningen sker huvudsakligen på distans, men med ett par träffar per termin i Borås. Dessa träffar är dels en möjlighet att få ytterligare inspiration i studierna genom att träffa andra som arbetar med samma frågor, dels får vi tillfälle till seminarier och hands-on övningar som är svåra att återskapa på distans, som t.ex. i digitaliseringskurserna som du kan läsa om i de tidigare inläggen här på bloggen. Träffarna brukar vara uppskattade av alla deltagare, såväl studenter som lärare och gästföreläsare.

Mer information om programmet kan du få på webbplatsen http://www.hb.se/bhs/utbildning/digitalatjanster. Inom kort kommer en något reviderad utbildningsplan att finnas tillgänglig också.

Söker till programmet gör du via antagning.se senast 16 april (antagningen öppnar den 15 mars).

Ses vi i höst?

måndag 12 mars 2012

Vetenskaplig publicering

Jag har nyligen lämnat ifrån mig kursrapporten för kursen Vetenskaplig publicering som gick som valbar kurs inom programmet under senare delen av hösten. Som en del i kursen skapade studenterna gemensamt en tidskrift i Open Journal Systems (OJS).

OJS är ett alltmer spritt open source-system för att hantera alla steg i produktionen av tidskrifter, från det att en artikel skickas in av författaren, genomgår kollegial granskning och språkgranskning och sedan publiceras, antingen som Open Access-tidskrift eller prenumerationsbaserat. En av fördelarna är att allt material finns samlat på ett ställe och att man kan komma åt det bara man har rätt behörighet. I bästa fall slipper man därigenom sitta med en överfull e-postbrevlåda med olika versioner av inskickade artiklar, vilket var vad som hände mig med viss regelbundenhet när jag arbetade som redaktör.

Att följa processen från inskickad artikel till färdigpublicerat tidskriftsnummer är också något som jag tycker ger en inblick i de olika momenten vid vetenskaplig tidskriftspublicering (inklusive sådana komplikationer som alltid uppstår i ett komplext system som OJS).

Kursen kommer att ges på nytt i höst – då blir det en ny tidskrift!

//Helena

tisdag 28 februari 2012

Textfångst och OCR


I programmets valbara kurs Textkodning av kulturarvet behandlas bl.a. frågan om hur man med hjälp av OCR (teckenigenkänning) omvandlar en inscannad sida ur en tryckt bok till maskinläsbar text som sedan kan t.ex. XML-kodas. Det finns också metoder för att låta en mjukvara känna igen hela segment i en inskannad och OCR:ad text och själv tilldela segmenten lämplig kod. Om detta och mycket annat föreläste David Hansson (Karolinska institutet, se bilden) och Gunilla Wiberg (Kungliga biblioteket) för en internationell kurs i februari, och de spelar in en särskild dubbelföreläsning om dessa ämnen som ljudfil för kursen Textkodning av kulturarvet.

Digitaliseringsstudio i februarimörkret


Under träffen för kursen Bilddigitalisering av kulturarvet anordnades en mindre workshop med en provisorisk digitaliseringsstudio, där mer eller mindre "svåra" objekt digitaliserades med digital kamera och olika parametrar. Hela processen strömmades samtidigt via dator och dukprojektor så hela gruppen kunde iaktta resultat och diskutera. På bilden syns Andrea Davis-Kronlund, fotograf, och Torsten Johansson, konservator (båda från Kungliga Biblioteket), fixa de sista justeringarna innan workshopen startade.

onsdag 22 februari 2012

Gästföreläsare i digitalisering


En av gästföreläsarna på kursen Bilddigitalisering av kulturarvet var Liga Krumina, assistant professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lettlands universitet i Riga. Hon undervisar och forskar där om bl.a. digital humanities, elektronisk publicering och digitala bibliotek. Hon deltar i utvecklingen av såväl Erasmusprogrammet och NORSLIS.

Under kursen gav Liga en fyllig och inspirerande föreläsning om pågående digitalisering i Baltikum i allmänhet och i Lettland i synnerhet. Bland annat pågår ett stort projekt att digitalisera lettisk dagspress. Hon kunde också peka på skillnader mellan de baltiska länderna i detta avseende, t.ex. att Estland redan från början satsat på större långsiktiga verksamheter medan Lettland och Litauen mer valt kortare projektformer.

Läs mer om digitalisering i Lettland här.

tisdag 21 februari 2012

Lars Björk om digitalisering som process


Kursträffen fortsatte under tisdagen med Lars Björk, Kungliga Biblioteket/Högskolan i Borås, som fördjupade vår uppfattning av digitalisering som en transmissionsprocess mellan medier. Exemplen utgjordes av bl.a. Alice i underlandet, SJ:s ebiljetter för utskrift samt Djävulsbibeln.

Kursträff i bilddigitalisering


Just nu pågår i Borås kursträffen i programmets kurs Bilddigitalisering av kulturarvet.

Idag talade bl.a. Bengt Neiss från Kungliga biblioteket i Stockholm om bevarandefrågor, filformat och emulering av filformat och äldre mjukvaror. Bland annat visade han hur mjukvaror kan emulera gamla konsollen Nintendo 64 och dess spel.

fredag 27 januari 2012

Presentation: Gunilla Wiberg och David Hansson


För några år sedan jobbade vi på Lunds universitet och tittade på arbetet kring digitalisering ihop med andra svenska universitetsbibliotek. 2008 gick vi kursen “Digitalisering av kulturarvet” på Högskolan i Borås, där vårt projektarbete utgjordes av en 1800-talsbok: http://bilderboken.azurewebsites.net/ 

Efter några år i olika delar av landet, jobbar vi återigen i samma stad: David jobbar som systemerare på universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet och Gunilla som systembibliotekarie på Libris-enheten på Kungliga biblioteket.

David tycker om att spela gitarr och sjunga, samt dansa argentinsk tango. Studietiden ägde rum vid Högskolan i Växjö (ekonomi/marknadsföring) även om IT-intresset gett mer tyngd åt yrkesvalet.

Gunilla är bland annat intresserad av hundar och fotografering. Hon är också intresserad av multimedia och har en multimediautbildning vid Lunds tekniska högskola. 3D-animationer och multimedia har dock fått stå tillbaka för mer handfast projektledning, programmering etc.

Vi tycker båda om att lösa problem och att komma framåt, vilket gör att vi har kul när vi jobbar tillsammans. Vi tar gärna motsatta positioner när vi diskuterar något för att se problemet från olika håll och tvingas tänka igenom argumenten.

Vi har bitvis fördjupat våra kunskaper i programmering. 2006 gick vi en kurs i Adobe ColdFusion (programmeringsspråk för webben) i London. Hösten 2011 gick vi en distanskurs i C# på KTH.

Vi undervisar i programmets kurs "Textkodning av kulturarvet" samt inom den internationella kursen "Digitizing cultural heritage material". Vi berättar om OCR, vilket innebär att datorn läser text från bildfiler som kommer från en skanner eller kamera. David använder OCR i sitt jobb på Karolinska Institutet för att kunna distribuera skannade dokument från Statens biblioteksdepå i Bålsta via KTH, Göteborgs UB, Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Gunilla har bland annat utvärderat OCR-motorer för att läsa frakturstil och olika typer av material.

Foto: Lars OA Hedlund

tisdag 24 januari 2012

Följ kurs via appProgrammets kurs "Bilddigitalisering av kulturarvet" utgör testkurs för Bibliotekshögskolans satsning på att utveckla nya former för mobilt lärandestöd. Detta innebär i praktiken att de kursstudenter som har en smartphone kan utnyttja applikationen AppAndGo (kräver login) för snabb kursinformation, skicka meddelande till lärare och kurskamrater samt få tillgång till en del av kursmaterialet direkt via mobilen, t.ex. föreläsningsinspelningar, presentationsbilder, uppgiftsinstruktioner och viss kurslitteratur.

onsdag 11 januari 2012

34 fallstudier av digitaliseringsprojekt

En ny bra bekantskap är Digitization in the Real World, en samling av 34 fallstudier om digitaliseringsprojekt vid amerikanska minnesinstitutioner. Resultatet är dels en tryckt bok, dels en e-bok, dels en blogg där var och en av fallstudierna presenteras, och där hela det aktuella bokkapitlet går att ladda ner samt där du också får en länk till den studerade digitala samlingens webbplats. Läs mer i fallstudiernas blogg.