En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 26 oktober 2011

Kulturinstitutioner och användargenererad information


Flera svenska (och utländska) kulturinstitutioner tillgängliggör delar av sina digitaliserade samlingar via sociala medietjänster som t.ex. Flickr. I ett paper på Mötesplatskonferensen förra veckan som väckte intresse presenterade Kari Ansnes en studie om hur kulturinstitutionerna använder den information de får in via fritextkommentarer till bilderna. Hur tänker man på institutionerna kring hur informationen kan användas, vilken trovärdighet den har och vem som äger texterna? Studien baseras på en undersökning av tre institutioner och visar att en del av informationen används genom att t.ex. berika uppgifterna i institutionernas egna databaser.

Kari är student på Digitala tjänster-mastern och tillika verksam vid Riksarkivet i Oslo. Papret initierades under kursen Användare och informationspraktiker i digitala miljöer som går under programmets andra termin.

Mötesplatskonferensen går av stapeln varje år i Borås i samarbete mellan Högskolan, Borås stadsbibliotek och i år också Kultur i Väst och Kungl. biblioteket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar