En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 11 oktober 2011

DOCAM 2011


Första helgen i oktober tillbringade Mats och jag i Växjö för det nionde The Annual Meeting of the Document Academy (DOCAM) som för första gången gick av stapeln i Sverige. Konferensen tog både upp frågor om vad ett dokument kan vara och vilken funktion dokument har i vårt samhälle och gav ett antal exempel på hur det kan vara givande att använda just dokument som studieobjekt. Bland de exempel som diskuterades var både böcker, museiföremål och arkiv.

Bland intressanta presentationer med arkivpespektiv fanns Roswitha Skares, där hon diskuterade författararkiv utifrån debatten kring Christa Wolfs bok Was bleibt/What Remains och bland annat ställde sig frågan om vi kan lita på vad vi hittar i författararkiv, vad finns inkluderat och vad är utelämnat? Vilken historia är det som arkivet berättar?

Carol Choksy utgick ifrån det aktuella exemplet med Barack Obamas födelseattest för att diskutera pappersdokument i förhållande till digitala dokument och vad det är som gör att ett dokument uppfattas som autentiskt i olika sammanhang och av olika grupper. Processen, inte objektet i sig, gör ett dokument autentiskt, var hennes tes i korthet.

Jag pratade tillsammans med Sara Kjellberg om hur dokumentegenskaper används i olika genrer för att signalera trovärdighet och hur bloggare förhåller sig till dessa olika genrepraktiker. Mats presenterade en studie av ett konstverk som samlade marginalanteckningar och understrykningar från ett stort antal biblioteksexemplar av Virginia Wolfs A Room of One's Own. Tillsammans med Joacim Hansson bollade han också idéer kring ett kommande projekt som utgår ifrån Maria Küchens verk Rosariet.
//Helena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar