En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 26 oktober 2011

Kulturinstitutioner och användargenererad information


Flera svenska (och utländska) kulturinstitutioner tillgängliggör delar av sina digitaliserade samlingar via sociala medietjänster som t.ex. Flickr. I ett paper på Mötesplatskonferensen förra veckan som väckte intresse presenterade Kari Ansnes en studie om hur kulturinstitutionerna använder den information de får in via fritextkommentarer till bilderna. Hur tänker man på institutionerna kring hur informationen kan användas, vilken trovärdighet den har och vem som äger texterna? Studien baseras på en undersökning av tre institutioner och visar att en del av informationen används genom att t.ex. berika uppgifterna i institutionernas egna databaser.

Kari är student på Digitala tjänster-mastern och tillika verksam vid Riksarkivet i Oslo. Papret initierades under kursen Användare och informationspraktiker i digitala miljöer som går under programmets andra termin.

Mötesplatskonferensen går av stapeln varje år i Borås i samarbete mellan Högskolan, Borås stadsbibliotek och i år också Kultur i Väst och Kungl. biblioteket.

tisdag 11 oktober 2011

DOCAM 2011


Första helgen i oktober tillbringade Mats och jag i Växjö för det nionde The Annual Meeting of the Document Academy (DOCAM) som för första gången gick av stapeln i Sverige. Konferensen tog både upp frågor om vad ett dokument kan vara och vilken funktion dokument har i vårt samhälle och gav ett antal exempel på hur det kan vara givande att använda just dokument som studieobjekt. Bland de exempel som diskuterades var både böcker, museiföremål och arkiv.

Bland intressanta presentationer med arkivpespektiv fanns Roswitha Skares, där hon diskuterade författararkiv utifrån debatten kring Christa Wolfs bok Was bleibt/What Remains och bland annat ställde sig frågan om vi kan lita på vad vi hittar i författararkiv, vad finns inkluderat och vad är utelämnat? Vilken historia är det som arkivet berättar?

Carol Choksy utgick ifrån det aktuella exemplet med Barack Obamas födelseattest för att diskutera pappersdokument i förhållande till digitala dokument och vad det är som gör att ett dokument uppfattas som autentiskt i olika sammanhang och av olika grupper. Processen, inte objektet i sig, gör ett dokument autentiskt, var hennes tes i korthet.

Jag pratade tillsammans med Sara Kjellberg om hur dokumentegenskaper används i olika genrer för att signalera trovärdighet och hur bloggare förhåller sig till dessa olika genrepraktiker. Mats presenterade en studie av ett konstverk som samlade marginalanteckningar och understrykningar från ett stort antal biblioteksexemplar av Virginia Wolfs A Room of One's Own. Tillsammans med Joacim Hansson bollade han också idéer kring ett kommande projekt som utgår ifrån Maria Küchens verk Rosariet.
//Helena