En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 10 februari 2011

Forskarstyrd digitalisering


I LIBRIS finns nu möjligheten att beställa en digitalisering (ebook-on-demand) av tryckt material, givet att det är utgivet före 1900 och finns som bestånd i Umeå universitetsbibliotek. En länk i LIBRIS-posten leder till Umeås katalog och ett beställningsformulär.
Läs mer i LIBRIS egen utvecklingsblogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar