En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 24 februari 2011

Women Writers Project

Brown university har under två decennier drivit det digitala Women Writers Project. Det har varit ett ständigt drivhus för utveckling av tekniker och idéer för att digitalisera och textkoda litterära texter. Med anledning av "Women's History Month" kommer WWP:s digitala samling att under mars månad vara tillgänglig öppet och kostnadsfritt för allmänheten.

torsdag 10 februari 2011

Fri programvara och folkbibliotek

Tobias Carlsson, som studerar masterprogrammet i Digitala Tjänster, har skrivit en intressant och utförlig artikel i senaste Biblioteksbladet om fri programvara (open source/free software) och folkbibliotek. Bland annat finns en bra förklaring av Linuxdistributionen Ubuntu. Och om det fria bibliotekssystemet Koha skriver Carlsson:
Katalogposter och biblioteksdatasystem kostar hundratusentals kronor i licenser för varje enskilt kommunbibliotek. Det blir åtskilliga miljoner varje år för samhället. Även om fri programvara inte kan reducera kostnaderna till noll skulle dessa program kunna ge makten tillbaka till biblioteken.

Artikeln saknar heller inte kritiska aspekter på fria programvara för bibliotekens räkning. Rekommenderad läsning.

Forskarstyrd digitalisering


I LIBRIS finns nu möjligheten att beställa en digitalisering (ebook-on-demand) av tryckt material, givet att det är utgivet före 1900 och finns som bestånd i Umeå universitetsbibliotek. En länk i LIBRIS-posten leder till Umeås katalog och ett beställningsformulär.
Läs mer i LIBRIS egen utvecklingsblogg.

onsdag 9 februari 2011

Spela onlinespel och rätta inskannad text


Nationalbiblioteket i Finland tillgriper en än så länge annorlunda lösning för textkorrektion av inskannade dagstidningar: en uppsättning onlinespel där en utkomst är att spelaren kollar och rättar text i inskannad dagspress från 1800-talet. Se en artikel om initiativet.

måndag 7 februari 2011

Var och varannan vecka tycks Google släppa något nytt initiativ inom digitalisering och kulturarv. Nyligen spreds budskapet om en inbjudan att använda Google Tools för att arkivera/distribuera resultat från projekt inom kulturarvsdigitalisering.