En blogg från Högskolan i Borås

fredag 28 januari 2011

Ola Pilerot - lärare i programmet


Jag heter Ola Pilerot (webbsida). I drygt sex år har jag varit lärare på Bibliotekshögskolan (BHS). Sedan ett halvår är jag också doktorand. När jag i slutet av 80-talet utbildade mig till bibliotekarie hade jag siktet inställt mot att arbeta på folkbibliotek. Det kom jag också att göra under några år. Min huvudsakliga erfarenhet av biblioteksarbete har jag dock gjort på högskolebibliotek. I knappt tio år var jag på högskolan i Skövde. Där ägnade jag mig främst åt utåtriktade, användarorienterade arbetsuppgifter såsom referensarbete och – framförallt – undervisning i informationssökning. Jag arbetade också en hel del med bibliotekets webbplats. De sista två åren på högskolebiblioteket i Skövde var jag ställföreträdande bibliotekschef.

Om jag i allmänna ordalag ska försöka beskriva mitt huvudsakliga professionella intresse, så hamnar jag i frågor av följande slag: hur, när, och inte minst varför, söker och använder människor information? Det är också dessa frågor jag huvudsakligen uppehåller mig vid när jag undervisar. En utgångspunkt för mina tankar om informationssökning (och -användning) är att det är en aktivitet som påverkas och formas av – men också formar och påverkar – det sammanhang i vilken den äger rum.

När jag tittar tillbaka på vad jag har skrivit under årens lopp konstaterar jag att mycket har handlat om informationskompetens ur olika perspektiv. I mitt nyligen påbörjade avhandlingsprojekt har jag dock i någon mån skiftat fokus. Där intresserar jag mig för en särskild yrkesgrupp och deras informationssökning; närmare bestämt kommer jag att undersöka hur designforskare sinsemellan delar med sig (eller inte) av yrkesrelaterad information.

Inom Digitala tjänster-programmet är jag framförallt verksam inom två kurser. Dels Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, där jag bland annat föreläser om informationssökning ur ett praktikteoretiskt perspektiv och om informationskompetens, och dels Digitala referens- och katalogtjänster, för vilken jag är kursansvarig.

1 kommentar:

  1. Det var en rolig bild på dig, Ola!
    Lite likt Kalle Kulör, men ändå inte.
    Panorerande turbulenser i tarmkörteln!

    SvaraRadera