En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 9 november 2010

Digital agenda för kulturarvet

Den 2-3 november 2010 hölls en lunch-till-lunch-konferens, Digital agenda för kulturarvet, på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, anordnad av ABM-centrum. Utbudet var brett och intressant men ett genomgående tema var hur minnesinstitutioner kan nå ut med sina digitaliserade samlingar och även få användare och allmänhet att interagera med materialet och även själva bidra med material.

Bland de många nationella och internationella presentatörerna märktes Stuart Lee(från universitetet i Oxford), en veteran i de här sammanhangen. Han presenterade The Great War Archives, ett digitaliseringsprojekt med lite annorlunda design. I stället för en förbestämd, institutionsstyrd, proaktiv digitaliseringsstrategi valde National Archives i England att uppmana allmänheten att komma in med allehanda material om Första världskriget. Folk kom dragande med plastpåsar och kartonger med allt möjligt material: efemärt småtryck, foton, brev och annat bildmaterial som i många fall höll på vittra bort, och som sammantaget ger en annan, kompletterande bild av "the homefront" till den skyttegravsbild vi vanligen har av kriget. Materialet snabbskannades och lades ut på nätet. Efter att projektet avslutats har allmänheten fortsatt att digitalisera och lägga ut stora mängder material i samma kategori på bl.a. Flickr.

Att notera här är för det första de väsentligt skilda kostnaderna; om en bilddigitalisering kostar ca 40 pund i traditionella digitaliseringsprojekt, låg kostnaden per bild på ca 3.50 pund i "community collection building" av det här slaget. För det andra är det ett tankeväckande exempel på hur användargrupper och allmänhet kan fås att engagera och aktivera sig i och själva bidra till projekt av det här slaget, och hur minnesinstitutionen därmed kan använda digitaliseringsprojekt till att uppfylla flera delar av sitt samhälleliga uppdrag.

Presentationer från konferensen finns nu att hämta via konferensens webbsida. Några har också filmats och kommer att visas i SVT:s Kunskapskanalen. Sändningen rubriceras ”Digitalt kulturarv” och sänds i två delar, den 8 december kl. 17.00-19.00 och den 9 december kl. 16.00-17.25.
Efter tv-sändningen kommer inspelningarna att vara tillgängliga på UR/Play.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar