En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 28 september 2010

Google och framtiden III (av IV)

Konferensen inleddes av journalisten Mikael Löfgren, som svarat för den tidigare nämnda utredningen. Han motiverade konferensen med orden ”information infrastructure on the web has a name, and that name is Google”. De la Mora gav sedan under 45 minuter en rätt så stream-linad genomgång av Googles digitaliseringsprojekt, deras partnersamarbeten samt Google News.

Google samarbetar just nu med ca 40 amerikanska och internationella bibliotek om digitalisering av tryckta böcker. Av de tolv miljoner böcker som hittills digitaliserats (av de 130 miljoner titlar Google uppskattar har tryckts i världen hittills), ligger två miljoner just nu tillgängliga i fulltextvisning (eftersom de är upphovsrättsfria), två miljoner i ”limited preview” (eftersom de är upphovsrättsskyddade) samt åtta miljoner i ”snippets” (eftersom de både är upphovsrättsskyddade och in print). En intressant uppgift är att så mycket som 30-35% av de upphovsrättsfria digitaliserade böckerna klickas fram minst en gång i månaden. Åtskilliga av dessa har aldrig någon enda gång lånats ut eller tagits fram såsom fysiska exemplar i bibliotekens samlingar.

De la Mora lade mycket krut på att trumma igenom cloud-principen för digitaliseringens del: se till att allt det digitaliserade hamnar i gemensamma moln på nätet i stället för att låsas fast till många olika institutioners eller t.o.m. slutanvändares mjukvaror och hårdvaror. ”Molnet” svarar sedan för att inte bara leverera filen till slutanvändaren, utan också uppdatera, arkivera och konvertera den samt anpassa den till det läs- och arbetsverktyg den aktuella användaren för tillfället råkar ha; denna kan därigenom välja att läsa de digitala texterna på olika plattformar och vid olika tillfällen, även på resande fot. Ett av flera mantran de la Mora sålunda upprepade var: ”Google is all about choice” samt ”any device anywhere anytime”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar