En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 28 september 2010

Google och framtiden II (av IV)

Google och framtiden (se tidigare blogginlägg) anordnades 22 september på Svenska Mässan i Göteborg, ett för-arrangemang till bok- och biblioteksmässan. Konferensen har tidigare föregåtts av en rapport (Digitalisering och upphovsrätt inom kultursektorn) samt ett seminarium i maj på Kungliga Biblioteket med forskare och politiker på området.
Konferensens huvudtalare var Googles europachef, Santiago de la Mora. Därutöver fanns en panel med svenska talare och debattörer som fick tillfälle att presentera sina kritiska perspektiv på Googles verksamhet och ställa frågor till de la Mora. Bland panelen märktes t.ex. Eva Swartz Grimaldi, vd för Natur och Kultur samt Andreas Ekström, författare till den första större svenska kritiska boken om Google, Google-koden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar