En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 28 september 2010

Google och framtiden IV (av IV)

Efter de la Moras genomgång inledde Mikael Löfgren kritik- och frågerundan med att dels beklaga bristen på insyn i Googles verksamhet, dels återge Googles slogan ”Don’t be evil”, och ställa frågan ”What would you do if you were evil?” Nu visade de la Mora sig vara utomordentlig på att ducka för den typen av frågor, och han ville heller inte på något sätt erkänna beskrivningen av att omvärlden skulle få väldigt lite insyn i vad Google gör och är.

Och så fortsatte det. Panelen ställde flera i sig intressanta kritiska frågor, men antingen ställdes de till fel person, och de la Mora kunde hänvisa till andras ansvar för saken, eller så formulerades de lite för övergripande så att de blev lätta att ducka för. Exempel är inläggen om att det finns alltför få regler och förordningar för webben och företeelser som Google och att Google riskerar bli alltför stora för det allmännas bästa. Vad skall en chef i Googles organisation svara på det? På den intressanta frågan om vad som gäller för det digitaliserade materialet om Google någon gång konkar duckade de la Mora skickligt genom att hävda att avtalen med biblioteken är icke-exklusiva, och att filerna är nedladdningsbara och tillgängliga för allmänheten. Han undvek därmed de svårare frågorna om i vilka format och former materialet realistiskt sett är tillgängligt och framför allt vad som gäller för materialets återanvändning, bearbetning, indexering och eventuella återpublicering av annan part.

Andreas Ekström hade flera bra inlägg, och framförde bl.a. den kritik Robert Darnton redan tidigare framfört mot det offentliga samhället, som för länge sedan borde ha tagit initiativ till att självt och i det allmännas regi genomföra det storskaliga digitaliseringsprojekt av världens böcker som ett kommersiellt aktieägarföretag nu i stället tagit på sig, och där det kan finnas anledning att diskutera vem som kommer att ha tillgång och äganderätt till det digitala materialet, också på lång sikt.

Google och framtiden III (av IV)

Konferensen inleddes av journalisten Mikael Löfgren, som svarat för den tidigare nämnda utredningen. Han motiverade konferensen med orden ”information infrastructure on the web has a name, and that name is Google”. De la Mora gav sedan under 45 minuter en rätt så stream-linad genomgång av Googles digitaliseringsprojekt, deras partnersamarbeten samt Google News.

Google samarbetar just nu med ca 40 amerikanska och internationella bibliotek om digitalisering av tryckta böcker. Av de tolv miljoner böcker som hittills digitaliserats (av de 130 miljoner titlar Google uppskattar har tryckts i världen hittills), ligger två miljoner just nu tillgängliga i fulltextvisning (eftersom de är upphovsrättsfria), två miljoner i ”limited preview” (eftersom de är upphovsrättsskyddade) samt åtta miljoner i ”snippets” (eftersom de både är upphovsrättsskyddade och in print). En intressant uppgift är att så mycket som 30-35% av de upphovsrättsfria digitaliserade böckerna klickas fram minst en gång i månaden. Åtskilliga av dessa har aldrig någon enda gång lånats ut eller tagits fram såsom fysiska exemplar i bibliotekens samlingar.

De la Mora lade mycket krut på att trumma igenom cloud-principen för digitaliseringens del: se till att allt det digitaliserade hamnar i gemensamma moln på nätet i stället för att låsas fast till många olika institutioners eller t.o.m. slutanvändares mjukvaror och hårdvaror. ”Molnet” svarar sedan för att inte bara leverera filen till slutanvändaren, utan också uppdatera, arkivera och konvertera den samt anpassa den till det läs- och arbetsverktyg den aktuella användaren för tillfället råkar ha; denna kan därigenom välja att läsa de digitala texterna på olika plattformar och vid olika tillfällen, även på resande fot. Ett av flera mantran de la Mora sålunda upprepade var: ”Google is all about choice” samt ”any device anywhere anytime”.

Google och framtiden II (av IV)

Google och framtiden (se tidigare blogginlägg) anordnades 22 september på Svenska Mässan i Göteborg, ett för-arrangemang till bok- och biblioteksmässan. Konferensen har tidigare föregåtts av en rapport (Digitalisering och upphovsrätt inom kultursektorn) samt ett seminarium i maj på Kungliga Biblioteket med forskare och politiker på området.
Konferensens huvudtalare var Googles europachef, Santiago de la Mora. Därutöver fanns en panel med svenska talare och debattörer som fick tillfälle att presentera sina kritiska perspektiv på Googles verksamhet och ställa frågor till de la Mora. Bland panelen märktes t.ex. Eva Swartz Grimaldi, vd för Natur och Kultur samt Andreas Ekström, författare till den första större svenska kritiska boken om Google, Google-koden.