En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 11 augusti 2010

IFLA: Open Access och biblioteken

Årets IFLA-kongress som går av stapeln i Göteborg samlar deltagare från bibliotek över hela världen. Temat är denna gång ”Open access to knowledge”. Inför dagens officiella öppnande av kongressen har ett antal satellitmöten ägt rum under helgen och i början av veckan. I måndags höll Kungl. biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Uppsala och Malmö i ett möte om "Open Access and the Changing Role of Libraries".

Mötets talare bjöd på en god översikt över vad som är på gång inom open access-området på bibliotek i olika länder i Europa och annorstädes. Ett antal internationella och nationella samarbetsprojekt presenterades, t.ex. COAR för samarbete kring infrastrukturer för digitala arkiv och eIFL-Open Access som är ett nätverk för digitala arkiv och open access-tidskrifter från utvecklingsländer och övergångsekonomier.

Det talades också en hel del om bibliotek som en del av den gyllene vägen inom open access, dvs. som partners i publiceringen av open access-tidskrifter. Många har tidigare sett institutionella arkiv som en naturlig arena för universitetsbiblioteken att ansvara för. De digitala arkiven framstod i presentationerna som något som nu är på god väg, även om det återstår arbete med att se till så att arkiven har en gemensam infrastruktur och – inte minst – att de har innehåll. Jan Hagerlid från KB lyfte fram distinktionen mellan öppna arkiv (med olika former av fulltextmaterial) och publiceringsdatabaser (dvs. metadata över vad de anställda vid en organisation har publicerat) som är viktig att ha i åtanke när det gäller open access. Lars Björnshauge från Lunds universitetsbibliotek väckte frågan om biblioteken har fastnat på den gröna vägen och om de kanske också bör satsa på OA-tidskrifter, både i termer av publicering och genom att se till så att det finns finansiering för författaravgifter. Även Leslie Chan från Bioline International utmanade bibliotekschefer att satsa på att stödja olika former av open access-initiativ. Ett konkret exempel på hur bibliotek går in och stöttar utgivare av open access-publicering erbjöds från Utrecht universitet i Nederländerna.

Dagen avslutades med ett antal presentationer om i vilken mån biblioteken delar med sig av sitt egenskapade material, dvs. katalogposter och metadata.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar