En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 19 augusti 2010

Google och framtiden, 22 september Göteborg (I av IV)

Årets bok- och biblioteksmässa tjuvstartar redan på onsdagen den 22 september med en eftermiddagskonferens av intresse för de som följer den här bloggen; ämnet är Google och upphovsrättsfrågor i digitaliseringens tidevarv. Plats: Svenska Mässan, Göteborg.

Bland de medverkande syns Santiago de la Mora, Europachef för Google Book Search, Eva Swartz Grimaldi, vd Natur & Kultur, Lars Ilshammar, chef för Arbetarrrörelsens arkiv och bibliotek samt representanter från berörda branscher, författare, forskare och företrädare för politiska partier. Arrangör av konferensen är Nätverkstan Kultur i Väst och Bok & Bibliotek med stöd av Stiftelsen framtidens kultur, Göteborg & Co, Stampen och Västra Götalandsregionen.

Konferensavgift är 1180 kr exkl moms, men är du student kommer du in för 200 pix. Observera att föranmälan krävs, senast den 16 september. För att förhandsboka dig som student och för att få mer information, kontakta Eva Cavalli-Björkman på ecb@bokmassan.se. Läs också mer på konferensens webbplats.

måndag 16 augusti 2010

Mer open access på IFLA

Hela IFLA-kongressen i Göteborg den 10-15 augusti hade Open access to knowledge som tema vilket återspeglade sig i temat för flera av sektionernas program. De flesta papers finns upplagda på IFLA:s webbplats, där det går utmärkt att läsa dem (fritt tillgängligt, givetvis).

Jag deltog bara under fredagen och lördagen, men i skörden därifrån finns det en rad intressanta case studies från olika delar av världen i Session 132 — National Libraries with CLM och Session 138 — Africa på lördagen.

onsdag 11 augusti 2010

Deltar du på IFLA?


Är du på IFLA och är nyfiken på Digitala tjänster-mastern? Kom och lyssna på Helenas presentation om hur vi i mastern försöker kombinera globala standarder, trender och resurser inom digitala tjänster med en kännedom om lokala praktiker och om hur det globala kan integreras i lokala organisationer på ett hållbart vis.

Presentationen ingår i sektionen för Education and Training och hålls fredag den 13 augusti kl. 16 i rum F4-6.

I samma session ingår presentationer om spännande ämnen som utbildning inom digitala bibliotek i Australien, återanvändning av learning objects i olika länder, mångfald i LIS-utbildningar och hur virtuella världar kan användas i undervisning av och för bibliotekarier.

För den som inte är på plats går det att följa konferensen på IFLA:s sida eller från BiblFeed.

IFLA: Open Access och biblioteken

Årets IFLA-kongress som går av stapeln i Göteborg samlar deltagare från bibliotek över hela världen. Temat är denna gång ”Open access to knowledge”. Inför dagens officiella öppnande av kongressen har ett antal satellitmöten ägt rum under helgen och i början av veckan. I måndags höll Kungl. biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Uppsala och Malmö i ett möte om "Open Access and the Changing Role of Libraries".

Mötets talare bjöd på en god översikt över vad som är på gång inom open access-området på bibliotek i olika länder i Europa och annorstädes. Ett antal internationella och nationella samarbetsprojekt presenterades, t.ex. COAR för samarbete kring infrastrukturer för digitala arkiv och eIFL-Open Access som är ett nätverk för digitala arkiv och open access-tidskrifter från utvecklingsländer och övergångsekonomier.

Det talades också en hel del om bibliotek som en del av den gyllene vägen inom open access, dvs. som partners i publiceringen av open access-tidskrifter. Många har tidigare sett institutionella arkiv som en naturlig arena för universitetsbiblioteken att ansvara för. De digitala arkiven framstod i presentationerna som något som nu är på god väg, även om det återstår arbete med att se till så att arkiven har en gemensam infrastruktur och – inte minst – att de har innehåll. Jan Hagerlid från KB lyfte fram distinktionen mellan öppna arkiv (med olika former av fulltextmaterial) och publiceringsdatabaser (dvs. metadata över vad de anställda vid en organisation har publicerat) som är viktig att ha i åtanke när det gäller open access. Lars Björnshauge från Lunds universitetsbibliotek väckte frågan om biblioteken har fastnat på den gröna vägen och om de kanske också bör satsa på OA-tidskrifter, både i termer av publicering och genom att se till så att det finns finansiering för författaravgifter. Även Leslie Chan från Bioline International utmanade bibliotekschefer att satsa på att stödja olika former av open access-initiativ. Ett konkret exempel på hur bibliotek går in och stöttar utgivare av open access-publicering erbjöds från Utrecht universitet i Nederländerna.

Dagen avslutades med ett antal presentationer om i vilken mån biblioteken delar med sig av sitt egenskapade material, dvs. katalogposter och metadata.