En blogg från Högskolan i Borås

fredag 2 juli 2010

Informationssökning via sociala nätverk

"A Comparison of Information Seeking Using Search Engines and Social Networks"

Hur människor söker efter information online är ett ämne som har diskuterats i en lång rad studier. Jag har länge tyckt att det skulle vara spännande att få veta mer om hur sociala nätverk kommer in som en del i informationssökning, både när den sker aktivt och genom att man slumpmässigt stöter på något som kan vara till nytta (information encountering). En studie av Morris, Teevan och Panovich som presenterades på årets International AAAI Conference on Weblogs and Social Media i Washington, DC i maj har tittat på just detta genom att jämföra hur människor söker information i sökmotorer och genom att ställa frågor till sina nätverk på Facebook.

Inte överraskande var antalet svar som deltagarna i studien fick på sina statusuppdateringar på Facebook fler om de hade ett större antal vänner. Deltagarna var generellt nöjdare med de svar de fick fram via sökmotorerna än via Facebook, vilket också var vad de (deltagarna) hade förväntat sig. Bland annat upplevde de att det var lättare att omformulera sina sökfrågor till sökmotorn allteftersom de lärde sig mer om ämnet.

Webbsidor sågs av ett par deltagare som potentiellt mer auktoritativa och objektiva resurser än vännerna, men huvuddelen av deltagarna litade på sina vänner och några hade ställt frågor på Facebook tidigare just därför att de uppskattade vännernas expertis och omdöme. En deltagare nämnde att det faktum att vännerna kände henne gjorde att hon kunde få svar som var bättre anpassade till hennes situation och preferenser. Jag misstänker att vem som betraktades som kognitiv auktoritet till viss del kan ha berott på vilket problem det var man ville ha belyst - deltagarna sökte information om något som de själva ville ha svar på. Svaren deltagarna fick via sökmotorer respektive Facebook var också delvis olika - flera fick veta något via Facebook som de inte hade fått reda på när de sökte efter information.

Även om studien inte kan erbjuda den precision i svar som procentsatserna i artikeln antyder (n=12) så ger den en intressant bild av hur deltagarna resonerar och vilken typ av svar de får. De slutsatser författarna drar om hur resultaten kan användas i sökmotordesign kan också diskuteras ur ett integritetsperspektiv. Men den här typen av studier visar ytterligare på hur viktiga sociala aspekter är vid informationssökning.

I artikeln nämns några exempel på tidigare studier om hur sociala nätverk används för informationssökning, men har du fler tips på studier så nämn dem gärna i en kommentar här!

Morris, Meredith Ringel, Teevan, Jaime & Panovich, Katrina (2010). "A Comparison of Information Seeking Using Search Engines and Social Networks." Proceedings of the Fourth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, Washington, DC, May 23-26, 2010. http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM10/paper/view/1518/1879 [2010-07-02]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar