En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 11 maj 2010

Forskardag på Svensk Biblioteksförening III

Sist ut på forskardagen var Sara Kjellberg, Lunds universitet, som presenterade delar av sitt avhandlingsprojekt om forskarbloggar. Hon har bl.a. kartlagt svenska akademiska bloggar och tittat på vem det är som skriver, vilket innehåll bloggarna har och hur de länkar till varandra. Denna del av studien finns att läsa i en artikel i Human IT. Sara har också studerat vad som motiverar forskare att blogga. Förutom de anledningar som många andra bloggare anger så underströk forskarna i studien att den kreativa aspekten var viktig – bloggen erbjöd en plats att skriva och att uttrycka sig i lite mindre formell form än i det övriga akademiska skrivandet.

Bloggforskning är ett växande område. Istället för att betrakta bloggar som något som alla kan skriva och som därför inte är intressant att studera – ja, jag har hört det argumentet i debatter – så tror jag att de flesta forskare anser att bloggar är intressanta just därför att så många använder det som en arena för att kommunicera. Det finns emellertid inte så mycket forskat om forskares bloggande ännu och Saras avhandlingsarbete utgör ett spännande tillskott till kunskap om bloggar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar