En blogg från Högskolan i Borås

måndag 10 maj 2010

Forskardag på Svensk Biblioteksförening II

Mats Dahlströms presentation på Biblioteksföreningens forskardag behandlade digitaliserade textutgåvor. Han närmade sig frågan om hur biblioteken, som utför stora digitaliseringsinsatser, kan samarbeta med textforskare som arbetar med vetenskapliga utgåvor. Här finns goda möjligheter till att det arbete som båda aktörsgrupperna lägger ner kan komma den andra gruppen till nytta och generera textutgåvor av hög kvalitet. Mats visade också ett stort antal spännande exempel på utgivningsprojekt, bl. a. den gigantiska samlingen The International Dunhuang Project från British Library och andra aktörer, det nystartade Deutsches Textarchiv och Codex Sinatiticus, ett exempel på att ett uppstyckat manuskript kan fogas samman digitalt.

Olof Sundin pratade om informationssökning och källkritik utifrån EXAKT-projektet. Jag har skrivit mer om detta på EXAKT-bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar