En blogg från Högskolan i Borås

fredag 7 maj 2010

Att passera genom Google


Att informationssökning på nätet för många näst intill blivit synonymt med att söka på Google är något som flera studier har visat. Google fungerar som en ”obligatory passage point”, en plats som får andra aktörer att koordinera sig med dem för att de ska nå sina individuella mål, hävdar Astrid Mager med ett begrepp från Actor Network Theory. Astrid är nästan färdig doktor i vetenskapsstudier vid universitetet i Wien och har studerat hur människor söker efter information om hälsorelaterade frågor och även hur de aktörer som tillhandahåller webbplatser inom hälsoområdet funderar kring hur de ska nå ut.

En viktig gemensam faktor visade sig vara Google. De som sökte efter information gick väldigt ofta via Google, och återvände också till Googles träfflista vid upprepade tillfällen under sin informationsinhämtning. Däremot utnyttjade de inte länkar mellan olika webbplatser särskilt mycket. Samtidigt så var producenterna av hälsowebbplatser ofta väl medvetna om vilka strategier som de kunde tillämpa för att rankas högt i Googles träfflista och det var viktigt inte minst för de kommersiella aktörerna att använda sig av sökmotorsoptimisering. Ett sätt blev att utbyta länkar med andra webbplatser, länkar som alltså fyllde en funktion för att webbplatsen skulle hittas även om inte läsarna följde själva länkarna.

Astrid Mager från Institutionen för vetenskapsstudier vid Wiens universitet presenterade sin avhandling och det projekt den ingår i vid ett seminarium på Bibliotekshögskolan nu i veckan. Delar av studien finns att läsa i new media & society.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar