En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 29 april 2010

Virtual Knowledge Studio

I dagarna har BHS besök av Anne Beaulieu från The Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences (VKS) i Amsterdam. Hon är i eftermiddag opponent på Marisa Pontis avhandling Actors in Collaboration: Sociotechnical Influence on Practice-Research Collaboration, om samarbete på distans mellan forskare och professionella.

Igår höll Anne ett forskningsseminarium och presenterade ett antal intressanta projekt som är på gång vid VKS. Bland annat visade hon en alldeles ny webbplats, Visualizing Arts and Humanities Citation Index, där citeringsmönsten för olika tidskrifter inom humaniora visualiseras på ett spännande vis. Intressant både för redaktörer och författare, men tjänsten kan också användas för informationssökning för att få tips om relaterade tidskrifter som kan vara intressanta att titta närmare på. Citeringar och citeringsmönster är något vi kommer att behandla under kursen om vetenskaplig publicering som är en av de valbara kurserna i Digitala tjänster-programmet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar