En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 7 april 2010

DIY Media

Nyfiken på konkreta tips på hur man kan arbeta med digitala medier? Hur man mixar musik, manipulerar och delar med sig av bilder eller gör filmer och podasts? Och vilken roll detta kan spela för lärande?

I en ny bok redigerad av Colin Lankshear and Michele Knobel skriver olika författare om dessa tekniker utifrån tanken att 'outsiders should be insiders'. Varje kapitel inleds med att diskutera de praktiker som omger ett visst medium, hur de som använder det ser på hur och varför de engagerar sig. Därefter följer en mer praktisk introduktion för att man ska få hjälp att komma igång. Tanken är att det är genom att delta aktivt som man når en djupare förståelse för en praktik. Avslutningsvis resonerar författarna kritiskt kring hur tekniken kan användas i utbildning - det utlovas att man ska få några förslag som svarar på frågan 'so what'?

Boken finns kort beskriven på Lankshears och Knobels blogg Everyday Literacies (20 februari) och man kan kika i den på Amazon.com.

Colin Lankshear and Michele Knobel har forskat och skrivit mycket om digital literacy under flera år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar