En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 18 mars 2010

Välbesökt seminarium om metadata och digitalisering


Om bibliotek, arkiv och musser digitaliserar sina samlingar och lägger ut dem i "fulltext" på nätet, behövs då egentligen metadata längre? Och vem skall skapa sådana metadata? Det var en av utgångspunkterna för ett halvdagsseminarium om metadata och digitalisering den 17 mars, arrangerat av Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm. Intresset var över förväntan, och stora hörsalen blev helt full, flera åhörare fick stå upp längs väggarna för att få plats. Flera medarbetare inom KB presenterade och diskuterade olika metadatalösningar för t.ex. bilder och audiovisuellt material. Johanna Berg från Riksantikvarieämbetet diskuterade metadata för kulturarv och kulturarvsdata, och undertecknad talade om textkodning (av digitaliserade skrifter) som ett slags metadata och om vilken roll biblioteken kan spela gentemot humanistisk forskning. Hela seminariet spelades in och har tillgängliggjorts på KB:s webbplats. Det var riktigt roligt att se det oerhörda intresset som finns för de här frågorna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar