En blogg från Högskolan i Borås

måndag 8 mars 2010

Framtidens informationstjänster

Lorcan Dempsey, chefstrateg på OCLC Research, var ett av dragplåstren vid Lunds universitets biblioteks och Svensk biblioteksförenings konferens Framtidens informationstjänster i fredags. Hans budskap var bland annat att biblioteken behöver möta användarna där dessa redan rör sig, genom att till exempel dyka upp i Googles sökträffar. Bibliotekens webbplatser behöver också bli mer användarvänliga genom att vara mindre fragmenterade, mindre inriktade på att skicka användaren vidare till särskilda inköpta tjänster. Mer fokus på integrerade index än på metasökverktyg.

Alla fyra talare under dagen poängterade att biblioteken kan erbjuda mervärde, added value. Men detta kan göras på olika vis, genom t.ex. samarbete på olika nivåer: inom och mellan institutioner, inom discipliner, nationellt och internationellt. Ett exempel på den typen av samarbete är TING.concept, som presenterades av Mats Hernvall, där såväl integrering av resurser som mervärde är målet. TING ligger bakom arkitekturen till de nya webbplatser som lanseras för Köpenhamns och Århus folkbiblioteks webbplatser idag. Ett annat exempel är arbetet med en ny vision för svenska bibliotek, som Anders Söderbäck från KB inbjöd till diskussion om.

Birte Christensen-Dalsgaard från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn beskrev de val som biblioteken står inför genom en analogi med livsmedelsbutiker - ska biblioteken erbjuda snabb, enkel och billig tillgång till kultur och information eller en högt utvecklad service? Ska de vara Netto eller NK (dk Irma)? Eller är kanske biblioteken alltid NK i den jämförelsen? Ser vi framtida drive-inbibliotek, i livsmedelsbutiken och på webben? Är det ett vettigt komplement, eller finns det andra aktörer som hanterar drive-in bättre?

Följ twitterflödet från konferensen på Biblfeed eller Google.

/Helena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar