En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 18 mars 2010

Välbesökt seminarium om metadata och digitalisering


Om bibliotek, arkiv och musser digitaliserar sina samlingar och lägger ut dem i "fulltext" på nätet, behövs då egentligen metadata längre? Och vem skall skapa sådana metadata? Det var en av utgångspunkterna för ett halvdagsseminarium om metadata och digitalisering den 17 mars, arrangerat av Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm. Intresset var över förväntan, och stora hörsalen blev helt full, flera åhörare fick stå upp längs väggarna för att få plats. Flera medarbetare inom KB presenterade och diskuterade olika metadatalösningar för t.ex. bilder och audiovisuellt material. Johanna Berg från Riksantikvarieämbetet diskuterade metadata för kulturarv och kulturarvsdata, och undertecknad talade om textkodning (av digitaliserade skrifter) som ett slags metadata och om vilken roll biblioteken kan spela gentemot humanistisk forskning. Hela seminariet spelades in och har tillgängliggjorts på KB:s webbplats. Det var riktigt roligt att se det oerhörda intresset som finns för de här frågorna!

tisdag 16 mars 2010

Öppet för ansökan


Nu går det att söka kurser och program inför hösten 2010 på studera.nu. Senast den 15 april ska ansökan vara inne, men hinner man inte tills dess kan det kan också vara värt att skicka in en sen ansökan efter det.

Masterutbildningen i Digitala tjänster - kultur, information & kommunikation söker du här. Vi ses till hösten!

/Helena

måndag 8 mars 2010

Framtidens informationstjänster

Lorcan Dempsey, chefstrateg på OCLC Research, var ett av dragplåstren vid Lunds universitets biblioteks och Svensk biblioteksförenings konferens Framtidens informationstjänster i fredags. Hans budskap var bland annat att biblioteken behöver möta användarna där dessa redan rör sig, genom att till exempel dyka upp i Googles sökträffar. Bibliotekens webbplatser behöver också bli mer användarvänliga genom att vara mindre fragmenterade, mindre inriktade på att skicka användaren vidare till särskilda inköpta tjänster. Mer fokus på integrerade index än på metasökverktyg.

Alla fyra talare under dagen poängterade att biblioteken kan erbjuda mervärde, added value. Men detta kan göras på olika vis, genom t.ex. samarbete på olika nivåer: inom och mellan institutioner, inom discipliner, nationellt och internationellt. Ett exempel på den typen av samarbete är TING.concept, som presenterades av Mats Hernvall, där såväl integrering av resurser som mervärde är målet. TING ligger bakom arkitekturen till de nya webbplatser som lanseras för Köpenhamns och Århus folkbiblioteks webbplatser idag. Ett annat exempel är arbetet med en ny vision för svenska bibliotek, som Anders Söderbäck från KB inbjöd till diskussion om.

Birte Christensen-Dalsgaard från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn beskrev de val som biblioteken står inför genom en analogi med livsmedelsbutiker - ska biblioteken erbjuda snabb, enkel och billig tillgång till kultur och information eller en högt utvecklad service? Ska de vara Netto eller NK (dk Irma)? Eller är kanske biblioteken alltid NK i den jämförelsen? Ser vi framtida drive-inbibliotek, i livsmedelsbutiken och på webben? Är det ett vettigt komplement, eller finns det andra aktörer som hanterar drive-in bättre?

Följ twitterflödet från konferensen på Biblfeed eller Google.

/Helena

torsdag 4 mars 2010

Strategier och mätning för sociala medier


På Stadsbiblioteket Göteborg startades i höstas ett större projekt för bibliotekets närvaro i sociala medier. Eftersom vi med största sannolikhet snart står inför en om- och tillbyggnad, behövde vi en kanal bl a för att kommunicera kring det "nya" biblioteket och dess innehåll. Andra syften med satsningen är att nå den prioriterade målgruppen unga 13-25 år, att ha en dialog med göteborgarna och att marknadsföra personalens kompetens.

Den nya kanalen blev en blogg i Wordpress som lanserades i slutet av januari. På bloggen strömmas våra övriga sociala medier in; Facebook, Twitter och YouTube. Varje kanal är noga beskriven i ett strategiskt dokument. I Facebook ska vi framför allt arbeta med programverksamhet och ge ett mervärde kring den. Kommunikationen ska ske på ett visst sätt, vi har regler kring bilder och verksamheten ska utvärderas noggrant utifrån de satta målen, både kvantitativt och kvalitativt. Vi är än så länge igång med bloggen och Facebook men kommer mycket snart att ha färdigutbildad personal som även jobbar med Twitter och YouTube.

Förhoppningsvis kommer vi att få presentera projektet i Göteborg i augusti på IFLA:s posterutställning!

/Linnéa Sjögren, Stadsbiblioteket Göteborg