En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 26 januari 2010

Öppna sinnen

"How do we capitalize on the Web 2.0 to engage and encourage knowledge?" var frågan som Ross Todd från Rutgers University, NJ, USA ställde sig på konferensen Att öppna dörrar för öppna sinnen i fredags. Konferensen arrangerades av Regionbibliotek Västra Götaland och fokuserade på Lärande, läsande och samspel i skolbibliotek. Ross Todd höll ett engagerande och möjligtvis något kontroversiellt försvarstal för att skolbiblioteket kan gå i spetsen för användning av webb 2.0-redskap i skolan genom att utnyttja de redskap i form av mobiltelefonapplikationer, bloggar, twittrar etc. som barn och ungdomar använder på fritiden och föra in dem tydligare i skolan och han erbjöd en mängd illustrationer av hur detta kan gå till. Underliggande i presentationen var att genom att föra in dessa redskap i skolan och skolbiblioteket kan man tillsammans med barnen undersöka hur redskapen kan utnyttjas ansvarsfullt och att man bör använda redskapen för särskilda kunskapsmål, inte bara för att vara 'häftig'. Han gav ett par exempel på listor över webb 2.0-redskap där man kan utforska andra redskap än de allra vanligaste: Learning Tools Compendium samt Web 2.0 for the Classroom Teacher. Det jag saknade var ytterligare fundering kring t.ex. (käll)kritiska förhållningssätt till redskapen. Ross Todd kan följas på Twitter.

Bland övriga inspirerande föreläsare under dagen fanns också Louise Limberg från BHS (se mer om hennes presentation på EXAKT-bloggen). Dagen avslutades med att Skolbibliotek Väst firade den erfarna och snart pensionerade konsulenten Malin Koldenius, som arrangerat konferensen, genom att presentera det nyinrättade Malin Koldeniusstipendiet, som kommer att delas ut till en lärare i regionen som samarbetar med skolbiblioteket på ett förtjänsfullt vis. Stort grattis till Malin!

Helena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar