En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 29 oktober 2009

Forskare inom digitala bibliotek besökte programmet


Professor Tatjana Aparac-Jelusic (vid Universitet i Zadar i Kroatien) besökte under oktober BHS och programmet Digitala Tjänster. Syftet med besöket var att diskutera konkret samarbete mellan de båda B&I-institutionerna och diskussionerna har varit mycket givande. Under besöket har Tatjana Aparac-Jelusic föreläst för programmets studenter, hållit ett forskarseminarium samt fört åtskilliga samtal med forskare och lärare på BHS både enskilt och i grupp. Samtalen har gällt aktuell forskning om digitala bibliotek, presentationer av respektive institutions utbildning inom området samt planering av konkreta utbyten av både forskare, lärare och studenter.

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Zadar har bara funnits i sex år men har redan etablerat utbildning på såväl kandidat-, master- som forskarutbildningsnivå. I november kommer universitet att få sitt European Charter, vilket öppnar upp för möjligheten för att ingå Erasmusavtal. Målsättningen med ett sådant avtal är redan klar och i vår kommer ett avtal om student- och lärarutbyte inom Erasmus utbytesprogram att skrivas under. Tatjana Aparac-Jelusic fortsätter: "Ett avtal mellan oss och BHS är mycket positivt, både ur ett lärar- och studentperspektiv. Vi har flera kurser inom biblioteks- och informationsvetenskap på engelska och vi kan erbjuda praktikarbete för inkommande studenter från BHS. Vi har redan planer på att genomföra ett lärarutbyte inom Erasmus under våren 2010."

Ett utbyte kan innebära stora möjligheter för de studenter som t.ex. är intresserade av digitalisering: "Tänk att som student få komma till oss och tillsammans med en student från vår utbildning få arbeta på ett t.ex. ett klosterbibliotek med att katalogisera och digitalisera handskrifter. Möjligheterna för att uppleva kulturella skillnader, ge input till varandra är unik och otroligt värdefull för alla parter", konstaterar Tatjana Aparac-Jelusic.

Som en del av besöket föreläste professor Aparac-Jelusic för studenterna på masterprogrammet Digitala Tjänster om "digital libraries – trends & issues". Denna föreläsning kompletterades med ett forskarseminarium på BHS där hon bl.a. berättade om aktuell forskning kring digitala bibliotek och särskilt stora forskningsprojekt inom detta område som är finansierade av EU. Vidare diskuterades vad som krävs för att få lyckosamma projekt inom digitala bibliotek och då främst inom digitaliseringsområdet. Vid seminariet var det ett stort intresse och många frågor kring tänkbara intressekonflikter mellan nationell och internationell nivå (i detta fall EU). Även forskningsprojekt inom detta område från Kroatien presenterades. Professor Tatjana Aparac-Jelusic konstaterar nöjt: "Jag är mycket nöjd med mitt besök och jag ser med tillförsikt fram emot vårt gemensamma samarbete."

(Intervju och fotografering av Christina Kaspersen, BHS)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar