En blogg från Högskolan i Borås

lördag 1 augusti 2009

Presentation: Veronica Johansson


Jag heter Veronica Johansson och är verksam som adjunkt och doktorand vid Bibliotekshögskolan (BHS). Ni kommer att träffa mig i samband med introduktionskursen till detta program, i form av litteraturseminarier med fokus på Manuel Castells bok The Internet Galaxy.
Som lärare i biblioteks- och informationsvetenskap handlar mina huvudsakliga kompetensområden om informationspolitik, i synnerhet teorier och ideologier om upphovsrätt, ägande och personlig integritet genom historien fram till dagens informationssamhälle. Jag undervisar även i liknande historiska och sociokulturella aspekter på digitalisering, elektronisk publicering, hypertextteori, böcker, bibliotek och informations- och kommunikationsteknik. Det senaste året har jag även, vid sidan av min forskning, ägnat en hel del tid åt vår tidskrift Human IT, i egenskap av redaktör. Just före sommaren stängde vi två spännande nummer med färska artiklar om å ena sidan datorspel, å andra sidan sms och chat. För regniga och kalla sommardagar kan jag rekommendera lite allmänbildande nöjesläsning ur dessa nummer!

Mitt eget forsknings- och avhandlingsprojekt, som nu går in på sitt femte och avslutande år, handlar om interaktiva visualiseringsverktyg av typen geografiska informationssystem. Frågor jag ställer är vilken typ av information som uppstår i interaktioner med sådana system, hur de fungerar, vilka politiska konsekvenser som följer av geografisk visualisering av information, och vilka sorters kritiskt tänkande som uppstår vid, eller behövs för, användares interaktioner med systemen. Forskningsprojektet ingår i en nationell forskningssatsning från KK-stiftelsen vid namn LearnIT. Tillsammans med några andra LearnIT-finansierade forskningsprojekt vid BHS bildades 2004 forskningsplattformen BIKT (Bibliotek, IKT och lärande), där vi bedrivit mycket spännande forskning i gränslandet mellan modern informations- och kommunikationsteknik, lärande, informationskompetenser och kritiska maktperspektiv.

Jag ser fram emot att träffa er alla och utbyta tankar och funderingar kring teorier om vårt samtida informationssamhälle vid seminarierna i höst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar