En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 13 augusti 2009

Presentation: Pelle Snickars


Pelle Snickars är gästföreläsare under introduktionskursen på programmet Digitala Tjänster. Han är docent i filmvetenskap och verksam som forskningschef vid Kungliga biblioteket i Stockholm. Han bedriver forskning kring nya medier och historiens medialitet. Snickars är även vetenskaplig redaktör för bokserien ”Mediehistoriskt arkiv”, och medverkar regelbundet i Svenska Dagbladet. Nyligen publicerade han tillsammans med Patrick Vonderau antologin The YouTube Reader (2009). För närvarande ägnar han sig åt ett bokprojekt (tillsammans med Anna Dahlgren) om fotografiet i skarven mellan analogt och digitalt, samt en antologi om mediemogulen Harry Schein med arbetsnamnet Citizen Schein.
Pelle Snickars kommer under rubriken
”Det digitala som default” föreläsa om mediehistoria och olika medieteorier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar