En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 11 augusti 2009

Kurs: Digitala medier i kultur- och informationssektorerna


Det börjar närma sig kursstart för första kursen på masterprogrammet. Den 24 augusti startar terminen. Första kursen på programmet handlar om Digitala medier i kultur- och informationssektorerna. Den kommer att gå under terminens första hälft. Kursen fungerar som en introduktion till programmet och till studiet av digitala tjänster genom att främst fokusera på redskapen som används – medierna och teknikerna – från ett historiskt och samhällsanalytiskt perspektiv. Terminens andra kurs närmar sig teknikerna från ett mer praktiskt och tillämpat håll.

Denna första kurs har två fokus som på olika vis vävs samman. Dels behandlar vi olika digitala medier som materiella redskap där vi både historiskt och teoretiskt diskuterar deras egenskaper och hur dessa påverkar vår användning av medierna. Dels tar vi upp teorier om det samhälle i vilket vi använder dessa medier. Här blir det aktuellt både hur samhället påverkar vår syn på och vårt handlande i de olika medierna och hur ny teknik påverkar samhället. Som en aspekt i detta ligger informationspolitiska och juridiska frågor som t.ex. upphovsrätt, yttrandefrihet och integritet.

För att konkretisera de teoretiska resonemangen något kommer vi att arbeta med exempel på ett antal digitala tjänster inom kultur- och informationssektorerna som analyseras utifrån de tankar och teorier som behandlas i kurslitteratur och föreläsningar. Här finns också i vissa fall möjlighet att ta kontakt med personer som arbetar med tjänsterna för att skaffa lite mer information. Analyserna kommer att ske både i grupp och enskilt.

En mer konkret uppgift blir också att skriva ett antal blogginlägg på den blogg som varje student tilldelas. För dem som inte tidigare har bloggat blir detta en chans att prova på en ny teknisk lösning för publicering och kommunikation.

Tillsammans med seminarier vid träffen i Borås utgör de två exempelanalyserna och blogginläggen examinationen för kursen, som vi hoppas ska erbjuda en bra mix av teoretisk förståelse och verksamhetsnära och praktiska exempel.

Helena Francke och Mats Dahlström är kursansvariga. Även Åsa Söderlind och Veronica Johansson, som båda har presenterat sig här på bloggen, undervisar på kursen. Vid Boråsträffen kommer också Pelle Snickars, forskningschef på Kungl. biblioteket, att föreläsa. Mer om detta kommer på bloggen. Pelle är också en av redaktörerna för alldeles i dagarna utkomna The YouTube Reader (se nyhet på KB).

/Helena & Mats

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar