En blogg från Högskolan i Borås

måndag 24 augusti 2009

Programstart!

Så har veckan kommit för start av masterprogrammet Digitala Tjänster och för programmets första kurs, om Digitala medier i kultur- och informationssektorerna. Programmet har närmare 40 studenter antagna, och studenterna följer studierna på halvfart distans, med 2-3 fysiska träffar i Borås per termin. Introduktionskursen om digitala medier omfattar flera olika studieformer: föreläsningar, grupprojekt, bloggande, litteraturstudier, analyser av faktiska digitala tjänster, seminarier samt paperförfattande. Den inleds denna vecka med onlineföreläsning, litteraturstudier och förberedelser inför egna blogginlägg.
Kurshandbok, studieinstruktioner, litteraturkommentarer, schema och mycket annat har publicerats i högskolans studieplattform PingPong.

torsdag 13 augusti 2009

Presentation: Pelle Snickars


Pelle Snickars är gästföreläsare under introduktionskursen på programmet Digitala Tjänster. Han är docent i filmvetenskap och verksam som forskningschef vid Kungliga biblioteket i Stockholm. Han bedriver forskning kring nya medier och historiens medialitet. Snickars är även vetenskaplig redaktör för bokserien ”Mediehistoriskt arkiv”, och medverkar regelbundet i Svenska Dagbladet. Nyligen publicerade han tillsammans med Patrick Vonderau antologin The YouTube Reader (2009). För närvarande ägnar han sig åt ett bokprojekt (tillsammans med Anna Dahlgren) om fotografiet i skarven mellan analogt och digitalt, samt en antologi om mediemogulen Harry Schein med arbetsnamnet Citizen Schein.
Pelle Snickars kommer under rubriken
”Det digitala som default” föreläsa om mediehistoria och olika medieteorier.

onsdag 12 augusti 2009

Datum för Boråsträffar

Till dig som så smått börjar planera dina studier på Digitala tjänster-programmet nu till hösten och kanske har börjat kika lite på resor och boende i Borås:

Träffen i höstens första kurs, Digitala medier i kultur- och informationssektorerna, ligger den 22-23 september med start kl. 10.30 på tisdagen och slut 15.30 på onsdagen. På onsdagen ligger två examinerande moment.

Höstens andra kurs, Teknik för digitala bibliotek, samläses med andra masterutbildningar på institutionen. Eftersom vi inte ännu vet exakt hur många studenter som kommer att delta är datum och tider ännu så länge preliminära, men vi har bokat in den 21-22 oktober. Mer information om detta kommer i lärplattformen Ping Pong efter kursstart.

Tips om boende finns på Borås kommuns sida BoråsBorås.
/Helena

tisdag 11 augusti 2009

Kurs: Digitala medier i kultur- och informationssektorerna


Det börjar närma sig kursstart för första kursen på masterprogrammet. Den 24 augusti startar terminen. Första kursen på programmet handlar om Digitala medier i kultur- och informationssektorerna. Den kommer att gå under terminens första hälft. Kursen fungerar som en introduktion till programmet och till studiet av digitala tjänster genom att främst fokusera på redskapen som används – medierna och teknikerna – från ett historiskt och samhällsanalytiskt perspektiv. Terminens andra kurs närmar sig teknikerna från ett mer praktiskt och tillämpat håll.

Denna första kurs har två fokus som på olika vis vävs samman. Dels behandlar vi olika digitala medier som materiella redskap där vi både historiskt och teoretiskt diskuterar deras egenskaper och hur dessa påverkar vår användning av medierna. Dels tar vi upp teorier om det samhälle i vilket vi använder dessa medier. Här blir det aktuellt både hur samhället påverkar vår syn på och vårt handlande i de olika medierna och hur ny teknik påverkar samhället. Som en aspekt i detta ligger informationspolitiska och juridiska frågor som t.ex. upphovsrätt, yttrandefrihet och integritet.

För att konkretisera de teoretiska resonemangen något kommer vi att arbeta med exempel på ett antal digitala tjänster inom kultur- och informationssektorerna som analyseras utifrån de tankar och teorier som behandlas i kurslitteratur och föreläsningar. Här finns också i vissa fall möjlighet att ta kontakt med personer som arbetar med tjänsterna för att skaffa lite mer information. Analyserna kommer att ske både i grupp och enskilt.

En mer konkret uppgift blir också att skriva ett antal blogginlägg på den blogg som varje student tilldelas. För dem som inte tidigare har bloggat blir detta en chans att prova på en ny teknisk lösning för publicering och kommunikation.

Tillsammans med seminarier vid träffen i Borås utgör de två exempelanalyserna och blogginläggen examinationen för kursen, som vi hoppas ska erbjuda en bra mix av teoretisk förståelse och verksamhetsnära och praktiska exempel.

Helena Francke och Mats Dahlström är kursansvariga. Även Åsa Söderlind och Veronica Johansson, som båda har presenterat sig här på bloggen, undervisar på kursen. Vid Boråsträffen kommer också Pelle Snickars, forskningschef på Kungl. biblioteket, att föreläsa. Mer om detta kommer på bloggen. Pelle är också en av redaktörerna för alldeles i dagarna utkomna The YouTube Reader (se nyhet på KB).

/Helena & Mats

lördag 1 augusti 2009

Presentation: Veronica Johansson


Jag heter Veronica Johansson och är verksam som adjunkt och doktorand vid Bibliotekshögskolan (BHS). Ni kommer att träffa mig i samband med introduktionskursen till detta program, i form av litteraturseminarier med fokus på Manuel Castells bok The Internet Galaxy.
Som lärare i biblioteks- och informationsvetenskap handlar mina huvudsakliga kompetensområden om informationspolitik, i synnerhet teorier och ideologier om upphovsrätt, ägande och personlig integritet genom historien fram till dagens informationssamhälle. Jag undervisar även i liknande historiska och sociokulturella aspekter på digitalisering, elektronisk publicering, hypertextteori, böcker, bibliotek och informations- och kommunikationsteknik. Det senaste året har jag även, vid sidan av min forskning, ägnat en hel del tid åt vår tidskrift Human IT, i egenskap av redaktör. Just före sommaren stängde vi två spännande nummer med färska artiklar om å ena sidan datorspel, å andra sidan sms och chat. För regniga och kalla sommardagar kan jag rekommendera lite allmänbildande nöjesläsning ur dessa nummer!

Mitt eget forsknings- och avhandlingsprojekt, som nu går in på sitt femte och avslutande år, handlar om interaktiva visualiseringsverktyg av typen geografiska informationssystem. Frågor jag ställer är vilken typ av information som uppstår i interaktioner med sådana system, hur de fungerar, vilka politiska konsekvenser som följer av geografisk visualisering av information, och vilka sorters kritiskt tänkande som uppstår vid, eller behövs för, användares interaktioner med systemen. Forskningsprojektet ingår i en nationell forskningssatsning från KK-stiftelsen vid namn LearnIT. Tillsammans med några andra LearnIT-finansierade forskningsprojekt vid BHS bildades 2004 forskningsplattformen BIKT (Bibliotek, IKT och lärande), där vi bedrivit mycket spännande forskning i gränslandet mellan modern informations- och kommunikationsteknik, lärande, informationskompetenser och kritiska maktperspektiv.

Jag ser fram emot att träffa er alla och utbyta tankar och funderingar kring teorier om vårt samtida informationssamhälle vid seminarierna i höst!