En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 16 juli 2009

Presentation: Åsa Söderlind


Jag heter Åsa Söderlind och arbetar som lärare och doktorand på Bibliotekshögskolan. Sedan 1997, då jag anställdes på institutionen, har jag haft många olika arbetsuppgifter och roller, som dokumentalist, lärare, studierektor och doktorand. Min första anställning som dokumentalist på något som heter Centrum för kulturpolitisk forskning (knutet till BHS) innebar att bygga upp en databas över kulturpolitisk forskning i Norden och ansvara för ett nyhetsbrev. Som lärare har jag främst undervisat i kulturpolitik, informationspolitik och juridiska aspekter på information och kultur. Jag har också varit uppsatshandledare på olika nivåer.

De senaste åren har jag ägnat åt forskarutbildning och ett avhandlingsprojekt med titeln Personlig integritet som informationspolitik – debatt och diskussion i samband med tillkomsten av Datalag (1973:239) Som titeln anger behandlar avhandlingen lagstiftning kring personlig integritet och då specifikt den gamla datalagen som är föregångare till vår nuvarande personuppgiftslag. Jag anlägger ett politiskt perspektiv snarare än ett juridiskt på både lagstiftningen som sådan och den debatt och diskussion som fördes i samband med tillkomsten av lagen. 1970-talet var en period då personlig integritet debatterade intensivt i samband med framväxten av ”ADB-tekniken” som den då kallades, och det finns många paralleller man kan dra mellan den tidens diskussioner och dagens inom området personlig integritet som samhällsproblem i relation till digital teknik i vid mening. För mig är också kopplingen mellan juridik och politik extra intressant. Det finns alltid ett politiskt och samhälleligt mål och syfte med en rättsregel och dessa är viktiga att granska i sig, vid sidan av det juridiska tolkningsarbetet.

Inom introduktionskursen på programmet Digitala tjänster kommer jag att ansvara för ett moment kring informationspolitik och rättsliga aspekter.