En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 24 juni 2009

Nobelsymposium om digitalisering direkt på webben

I Stockholm anordnas 24-26 juni ett Nobelsymposium om digitalisering, med internationellt framstående forskare i ämnet. Idag (24 juni) har man exempelvis diskuterat frågor om open access till digitaliseringsprojekt samt i vilken utsträckning digitala texter och elektronisk publicering representerar något radikalt nytt jämfört med den traditionella bokkulturen (revolutionär syn) eller snarare repriserar och förstärker existerande drag i den (evolutionär syn). Flera intressanta föredrag med bitvis stor relevans för masterprogrammet Digitala Tjänster. Lyckligtvis streamas hela konferensen på webben.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar