En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 23 juni 2009

Konferens om elektronisk publicering (2)


Två intressanta exempel på hur man kan främja interaktionen kring vetenskapliga tidskrifter lyftes fram i presentationerna på ELPUB-konferensen i Milano härom veckan. Ett är planer hos tidskriften PLoS One och ett annat är annotationsmöjligheter i Sowiport.de.

PLoS One är en tidskrift från Public Library of Science, ett av de största Open Access-förlagen. Tidskriftens redaktör, Peter Binfield, presenterade de planer som tidskriften (och förlaget) har vad gäller att arbeta med article impact snarare än journal impact. Eftersom tidskriften tar in alla artiklar som passerar peer review så publicerar de väldiga mängder artiklar (de räknar med fler än 4000 artiklar 2009). Det gör att journal impact är av mindre intresse för PLoS One.

Däremot har de börjat arbeta med att mäta olika typer av inflytande/impact som enstaka artiklar har. Det rör både traditionella mått som antal citeringar i vetenskapliga citeringsdatabaser som t.ex. Web of Science och Scopus eller antal nedladdningar och andra typer av uppmärksamhet. Bland nyheterna finns att ta med i beräkningen om en artikel tas upp i bloggosfären eller i nyhetsmedia och om folk inkluderar den i olika bokmärkestjänster. Det är ett potentiellt intressant sätt att lyfta fram olika typer av webb 2.0-tjänster i bedömningen av inflytandet och kan också ses som ett sätt att visa på en bredare uppmärksamhet kring forskningen – populärvetenskaplig likväl som ”rent” vetenskaplig. Även olika typer av expertutlåtanden ska finnas med, både som möjligheter att diskutera artiklarna och i form av olika typer av ”star ratings”.

Vetenskapliga artiklar i elektroniska tidskrifter publiceras ofta som PDF snarare än som t.ex. HTML. Det gör att artiklarna blir mer fristående och att det är lite svårare att koppla olika tilläggstjänster till dem. Maximilian Stempfhuber från Leibniz Institute for the Social Sciences presenterade en tjänst som genom att använda Open Document Format och XML erbjuder utgivare möjlighet att publicera artiklar kopplade till en annotationstjänst där kommentarer till artikeln blir möjliga på styckenivå snarare än kommentarer till hela artikeln. Detta sker genom ett digitalt bibliotek, sowiport.de, där kommentarerna sparas.

Bidragen från konferensen kommer att publiceras i konferensens öppna arkiv - där går det att hitta mer information framöver.

/Helena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar