En blogg från Högskolan i Borås

onsdag 24 juni 2009

Nobelsymposium om digitalisering direkt på webben

I Stockholm anordnas 24-26 juni ett Nobelsymposium om digitalisering, med internationellt framstående forskare i ämnet. Idag (24 juni) har man exempelvis diskuterat frågor om open access till digitaliseringsprojekt samt i vilken utsträckning digitala texter och elektronisk publicering representerar något radikalt nytt jämfört med den traditionella bokkulturen (revolutionär syn) eller snarare repriserar och förstärker existerande drag i den (evolutionär syn). Flera intressanta föredrag med bitvis stor relevans för masterprogrammet Digitala Tjänster. Lyckligtvis streamas hela konferensen på webben.

tisdag 23 juni 2009

Konferens om elektronisk publicering (2)


Två intressanta exempel på hur man kan främja interaktionen kring vetenskapliga tidskrifter lyftes fram i presentationerna på ELPUB-konferensen i Milano härom veckan. Ett är planer hos tidskriften PLoS One och ett annat är annotationsmöjligheter i Sowiport.de.

PLoS One är en tidskrift från Public Library of Science, ett av de största Open Access-förlagen. Tidskriftens redaktör, Peter Binfield, presenterade de planer som tidskriften (och förlaget) har vad gäller att arbeta med article impact snarare än journal impact. Eftersom tidskriften tar in alla artiklar som passerar peer review så publicerar de väldiga mängder artiklar (de räknar med fler än 4000 artiklar 2009). Det gör att journal impact är av mindre intresse för PLoS One.

Däremot har de börjat arbeta med att mäta olika typer av inflytande/impact som enstaka artiklar har. Det rör både traditionella mått som antal citeringar i vetenskapliga citeringsdatabaser som t.ex. Web of Science och Scopus eller antal nedladdningar och andra typer av uppmärksamhet. Bland nyheterna finns att ta med i beräkningen om en artikel tas upp i bloggosfären eller i nyhetsmedia och om folk inkluderar den i olika bokmärkestjänster. Det är ett potentiellt intressant sätt att lyfta fram olika typer av webb 2.0-tjänster i bedömningen av inflytandet och kan också ses som ett sätt att visa på en bredare uppmärksamhet kring forskningen – populärvetenskaplig likväl som ”rent” vetenskaplig. Även olika typer av expertutlåtanden ska finnas med, både som möjligheter att diskutera artiklarna och i form av olika typer av ”star ratings”.

Vetenskapliga artiklar i elektroniska tidskrifter publiceras ofta som PDF snarare än som t.ex. HTML. Det gör att artiklarna blir mer fristående och att det är lite svårare att koppla olika tilläggstjänster till dem. Maximilian Stempfhuber från Leibniz Institute for the Social Sciences presenterade en tjänst som genom att använda Open Document Format och XML erbjuder utgivare möjlighet att publicera artiklar kopplade till en annotationstjänst där kommentarer till artikeln blir möjliga på styckenivå snarare än kommentarer till hela artikeln. Detta sker genom ett digitalt bibliotek, sowiport.de, där kommentarerna sparas.

Bidragen från konferensen kommer att publiceras i konferensens öppna arkiv - där går det att hitta mer information framöver.

/Helena

torsdag 18 juni 2009

Sociala mediers makt

I en diskussionslista såg jag idag ett exempel på sociala mediers växande makt, den här gången gällande mikrobloggen Twitter, nyligen publicerat i Washington Post:

Twitter Is a Player In Iran's Drama
State Dept. Asked Site to Keep
Running

By Mike Musgrove
Washington Post Staff Writer

Wednesday, June 17, 2009

The State Department asked social-networking site Twitter to delay
scheduled maintenance earlier this week to avoid disrupting
communications among tech-savvy Iranian citizens as they took to the
streets to protest Friday's reelection of President Mahmoud
Ahmadinejad.

The move illustrates the growing influence of online social-networking
services as a communications media. Foreign news coverage of the
unfolding drama, meanwhile, was limited by Iranian government
restrictions barring journalists from "unauthorized"
demonstrations.

"One of the areas where people are able to get out the word is through
Twitter," a senior State Department official said in a conversation with
reporters, on condition of anonymity. "They announced they were going to
shut down their system for maintenance and we asked them not to."

A White House official said "this wasn't a directive from Secretary of
State, but rather was a low-level contact from someone who often talks
to Twitter staff." The official said Iran's Supreme Leader, Ayatollah
Ali Khamenei, tweeted, according to news reports. "Twitter is simply a
medium that all Iranians can use to communicate," the official said.

fredag 12 juni 2009

Konferens om elektronisk publicering (1)

Milano i juni. På Università degli Studi mitt i stan pågår den 13:e Electronic publishing-konferensen (ELPUB09) som lockar ett hundratal bibliotekarier, forskare, förläggare, redaktörer och andra intresserade av elektronisk publicering. Årets tema är Rethinking Electronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies. Temat inbjuder till nytänkande kring övergripande modeller för hur det vetenskapliga systemet (kan) förändras för att bättre fungera med webb-baserad kommunikation och med system som tar större hänsyn till semantik. Men även ett antal intressanta projekt och tjänster presenteras av deltagarna.

I keynote-föreläsningen torsdag morgon lyfte Simon Tanner från KDCS vid King's College London fram samarbete som absolut nödvändigt för att angripa frågan med digitalt bevarande. Han poängterade att frågan om hur vi bevarar material för framtiden är alltför komplex för att ett enskilt bibliotek eller forskningsgrupp ska kunna komma fram till 'svaret' och underströk vikten av de projekt som försöker föra samman kunskap om bevarande från flera olika områden.

I onsdagens workshop om social tagging visade Andrea Resmini (en av redaktörerna bakom den nya Journal of Information Architecture) FaceTag, en prototyp på ett bokmärkesverktyg för informationsarkitektur-området som borde kunna anpassas även för andra områden. FaceTag utnyttjar kollaborativa användargenererade taggar men kopplar ihop dem med ett facetterat klassifikationssystem för att skapa en struktur och kontext åt taggarna.

Fler intressanta exempel på digitala tjänster som rör vetenskaplig publicering kommer i nästa inlägg.
Helena & Sofia

söndag 7 juni 2009

Kursplaner

Nu finns kursplaner och litteraturlistor för huvuddelen av kurserna i masterprogrammet tillgängliga. Observera att kursplanerna (och de valbara kurserna) kan komma att revideras eftersom en del av kurserna ligger rätt långt fram i tiden. Inte minst gäller det naturligtvis litteraturen, där vi kommer att ta hänsyn även till vad som publiceras närmare inpå att kursen ska ges.