En blogg från Högskolan i Borås

fredag 29 maj 2009

Nyfiken på bloggar?

Under de senaste månaderna har jag bland annat förberett en kurs om Bloggens teori och praktik som BHS kommer att ge till hösten. Som en del i detta har jag läst en hel massa texter och forskning om bloggar. En riktigt trevlig bekantskap jag har gjort är Jill Walker Rettbergs bok Blogging (Polity Press, 2008).

Jag hade visserligen höga förväntningar när boken landade i brevlådan – Jill Walker Rettberg (som är verksam vid Universitetet i Bergen) är ett bekant namn inom digital humanities- och datorspelsforskningen inte bara i Norden utan även internationellt. Hon har dessutom varit en aktiv bloggare sedan 2000 och driver bloggen jill/txt. Det jag inte riktigt hade vågat hoppas på var att boken skulle vara så väl lämpad som kurslitteratur. Jill lyckas på ett mycket föredömligt vis beskriva både bloggens teknik och funktion och aktuell bloggforskning på ett synnerligen tillgängligt vis. Det är rolig och spännande läsning, med många illustrativa exempel. Bloggen som fenomen placeras dessutom in i en längre tradition av genrer och både tryckta och digitala medier. Glömde jag säga att boken naturligtvis kom med på litteraturlistan för bloggkursen? Möjligen smyger den sig in även på någon kurs i Digitala tjänster-mastern. Men varför vänta? Om du är nyfiken på bloggar så ta en titt redan nu – boken utgör en bra förberedelse inför första kursen i programmet (Digitala medier i kultur- och informationssektorerna).

I dagarna har det dessutom gjorts en del reklam för en ny bok om webbometri
Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the Social Sciences av Mike Thelwall (Morgan & Claypool Publishers, 2009). Jag har inte läst den ännu, men kan konstatera att den bland annat innehåller ett kapitel om hur man kan använda bloggar för olika typer av studier, exempelvis för att upptäcka trender i bloggosfären. En artikel av Mike Thelwall om just detta finns med på litteraturlistan för programmets första kurs i höst.

/Helena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar